Skip to main content

SVEČIUOSE SOCIALINIAI PEDAGOGAI

Vasario 7 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko Alytaus miesto ugdymo institucijų socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Alytaus profesinio rengimo centre“. Pranešimą parengė socialinė pedagogė metodininkė Onutė Bernatavičienė ir specialioji pedagogė Reda Paplauskienė. Buvo pristatyta specialiųjų poreikių mokinių ugdymo/si sąlygos, specialybės, priėmimo sąlygos ir reikalingi dokumentai. Paminėtos pagrindinės kylančios problemos ir jų sprendimo būdai, neformalaus ugdymo galimybės. Kolegos buvo supažindinti su specialiųjų mokinių mokymo/si aplinka, gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, projektine veikla. Visiems dalyviams įteikti informaciniai Centro lankstinukai. Buvo atsakyta į gausius socialinių pedagogų klausimus, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės dėl specialiųjų (ir ne tik) poreikių mokinių.

Dėkoju profesijos mokytojai Rasai Zenevičiūtei ir virėjai Genei Vaizgutienei, padėjusioms pasiruošti renginiui.

Socialinė pedagogė metodininkė O. Bernatavičienė