Skip to main content

NACIONALINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,SVEIKESNIS VAIKAS, SVEIKESNIS GYVENIMAS, SVEIKESNĖ ATEITIS“

2013-03-28 Kėdainiuose vyko nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Sveikesnis vaikas, sveikesnis gyvenimas, sveikesnė ateitis“, kurią organizavo Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Konferencijos tikslai – pažymėti Lietuvos įsijungimo į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 20-ties metų sukaktį, pagerbti aktyviausias šių mokyklų bendruomenes ir numatyti sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros nacionaliniu, savivaldybių ir mokyklų lygmeniu perspektyvas.

Konferencijoje pranešimus pristatė: sveikatos apsaugos viceministras Erikas Mačiūnas ,,Lietuvos sveikatos programos 2020 gairės“; Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Rita Sketerskienė ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų raida ir plėtros politika“; Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas Rolandas Zuoza ,,Švietimo ir mokslo ministerijos indėlis ugdant mokinių požiūrį į sveikatą“; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja Janina Tutkuvienė ,,Vaikų sveikata ir vaikų augimo standartai“; Vilniaus universtiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto profesorė Genė Šurkienė ,,Aplinka ir vaikų sveikata“; Vilniaus universtiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto direktorius Rimantas Stukas ,,Vaikų mityba ir sveikata“; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Apolinaras Zaborskis ,,Tarptautinio moksleivių elgsenos 2010/2011 tyrimo (HBSC) rezultatai“; Lietuvos mokinių parlamento Sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė Greta Dubietytė ,,Sveikatos problemos mokinių požiūriu“; Kėdainių rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė ,,Kėdainių savivaldybės patirtis vystant visuomenės sveikatos stiprinimą“; Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ atstovė Lina Račė ,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo sėkmės istorija“; Kėdainių M. Daukšos pagrindinės mokyklos direktorius Linas Butkus ,,Geroji patirtis Kėdainių M. Daukšos pagrindinėje mokykloje“; Aleksandro Stulginskio universiteto Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorė Rita Garškaitė ,,Aleksandro Stulginskio universitetas: sveikata – tai mūsų kasdieninis rūpestis“.

Džiugu, kad buvo įvertintas ir mūsų centro indėlis, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą. Centro bendruomenei įteiktas padėkos raštas už sveikesnių ugdymo ir mokymo bendruomenių kūrimą, sveiko gyvenimo vertybių puoselėjimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje.

Konferencijoje pristatyta gerosios patirties knyga ,,Vizija: sveikesnė mokyklos bendruomenė“. Šioje knygoje 76 straipsnių autoriai iš 60 įvairių ugdymo įstaigų pasidalino savo praktinės veiklos patirtimi, pasiekimais ir lūkesčiais. Knygoje pristatyta ir centro geroji patirtis sveikatos stiprinimo srityje. Straipsnelį ,,Pats žmogus geriausiai žino, ko jis nori, ko jam reikia, ką jis gali“ parengė psichologė Aldona Ciūnytė ir sveikatos stiprinimo programos koordinatorė Genė Jakubauskienė.

Genė Jakubauskienė