Skip to main content

PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena, kurios ištakos susijusios su Tarptautine žuvusiųjų ir sužalotųjų darbe atminties diena.

Siekdami paminėti Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, balandžio 25 d. tradiciškai jau penktus metus iš eilės organizavome seminarą mokytojams, profesijos mokytojams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams ,,Efektyvus mokymas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje“.

Seminaro metu pristatyti 4 pranešimai. Genė Jakubauskienė parengė pranešimą ,,Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą, saugaus darbo įgūdžių ugdymą“. Ji akcentavo mokymo svarbą, nes teisingai pateiktos pirmosios darbuotojų saugos ir sveikatos žinios turi labai didelę reikšmę mokinių požiūrio susiformavimui.

Psichologė Aldona Ciūnytė pristatė pranešimą ,,Mokinių neklusnaus elgesio priežastys ir prevencija“, kuriame pateikė mokytojams rekomendacijų, kaip elgtis konkrečiose situacijose.

Seminaro metu pristatytas profesijos mokytojos ekspertės Onos Šliuželienės pranešimas ,,Mokinių saugaus darbo įgūdžių ugdymas praktinių užsiėmimų metu“. Pranešime mokytoja pateikia savo naudojamą saugaus darbo įgūdžių ugdymo sistemą, kurią pritaiko mokydama būsimuosius virėjus.

Metodininkė Danguolė Brasevičienė neatsitiktinai parengė pranešimą ,,Apsauga nuo triukšmo keliamos rizikos“. Paskutinį balandžio mėnesio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo problemą ir skatinti tylesnės darbo bei poilsio aplinkos kūrimą. Seminaro dalyviai peržiūrėjo video filmą ,,Triukšmo poveikis sveikatai“.

Seminarui buvo parengta mokomosios metodinės medžiagos darbuotojų saugos ir sveikatos temomis parodėlė.

Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi savo patirtimi saugos ir sveikatos srityje, kartu aptarėme priemones, kurias galėtume įgyvendinti, siekdami saugos ir sveikatos mokymą padaryti dar efektyvesniu ir įdomesniu.

Baigti norėčiau vokiečių filosofo Artūro Šopenhauerio mintimi ,,Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo vertybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už ligotą karalių“.

   

 

Genė Jakubauskienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė