Skip to main content

PASKAITA MOKYTOJAMS „BENDRAVIMO SU DELINKVENTINIO ELGESIO PAAUGLIAIS IR JAUNUOLIAIS YPATUMAI“

Bendravimas - mūsų prigimties dalis, tačiau tai yra mokslas, kurio tenka nuolankiai mokytis, ir menas, reikalaujantis nemažai mūsų kūrybingumo. Pirmoji ir pagrindinė bendravimo dirbtuvė, komunikacinės kūrybos ir įdirbio laukas yra šeima. Joje mes mokomės bendrauti, išreikšti save ir išklausyti kitą, ir taip įvairiais būdais kuriame santykius, kuriuos vėliau perkeliame į aplinkinį pasaulį: mokyklą, bendraamžių grupes ar kitas organizacijas bei bendruomenes.

Bendravimas mokykloje tarp mokytojo - mokinio yra pagrindinė ugdymo dalis. Taigi geri santykiai tarp mokytojo ir mokinio tampa svarbesni nei žinios. Nuoširdus ryšys, bendraujant su mokiniu, atsiranda kai mokytojas ugdytiniu nuoširdžiai domisi, geba išklausyti, atpažįsta netinkamo elgesio tikslus ir padeda suprasti tokio elgesio pasekmes... Dažnai vaikų netinkamo elgesio atveju išryškėja poreikis dėmesio siekimui, jėgos demonstravimui, kerštavimui ir pan. Rodydami supratimą (Aš matau, kad tau sunku...), pasitikėjimą (Aš tikiu, jog tu tai gali...), padrąsinimą (Pamėginkime, aš tau padėsiu...) galime padėti patenkinti mokinio poreikius.

Balandžio 29 d. vykusios paskaitos metu buvo aptarti vaikų netinkamo elgesio tikslai (dėmesio, jėgos, keršto, atsitraukimo siekimas), nagrinėjama, kaip mokytojams reaguoti į netinkamą elgesį, kaip prieiti prie mokinio elgesio problemų, kokių klaidų vengti.

 

Psichologė Aldona Ciūnytė