Skip to main content

Tarptautinė šokio diena Alytaus PRC

Jau gražia tradicija tapo Tarptautinės šokio dienos paminėjimas Alytaus PRC. Kiekvienais metais balandžio 29 d. mūsų mokyklos kiemuose skamba muzika: vieni šoka, kiti žiūri, ploja, palaiko... Svarbiausia, kad visus lydi gera nuotaika, judesys ir muzika.

Alytaus profesinio rengimo centras aktyviai dalyvauja įvairiose sveikatingumo veiklose, todėl noriai atsiliepė ir į kvietimą dalyvauti nacionaliniame renginyje Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Renginio tikslas – propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų idėją savivaldybių bendruomenėms. Kaip žinome, vienas iš komponentų padedančių likti sveikiems, yra fizinis aktyvumas, todėl mokykla pasirinko šokio žingsniu įsilieti į renginį. Todėl renginys ir nubangavo kartu su šokio diena balandžio 29-30, gegužės 2 dienomis visuose mokyklos skyriuose.

Projektas „Sveikatiada“ taip pat siūlo minėti šią dieną, todėl jau trečius metus iš eilės mes organizuojame šią puikią akciją. Kadangi šokti yra labai smagu, atrodo, kad net gamta džiaugiasi kartu: dar niekada neteko atidėti ar perkelti iš kiemo į patalpas šio puikaus renginio, nes visada jo metu šypsojosi saulė...