Skip to main content

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYKLOJE MOKYMAI BENDRUOMENĖS NARIAMS

Centre kasmet švietimo pagalbos specialistai, grupių vadovai, mokytojai bei kiti bendruomenės nariai, siekdami tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą, sukuriant saugią ir sveiką mokiniui aplinką, teikia specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pedagoginę ir kitokią pagalbą. Siekiant, kad ši pagalba būtų efektyvi, būtina užtikrinti organizuotą ir sistemingą mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

2013 m. birželio 3-4 dienomis APRC Pramonės ir prekybos bei Statybos technologijų ir verslo skyriuose vyko mokymai bendruomenės nariams „Savižudybių prevencija mokykloje“ pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamą projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002. Mokymus vedė psichologė, krizių valdymo konsultantė, Alytaus m. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolanta Dimšienė. Mokymuose dalyvavo 35 pedagoginiai darbuotojai.

Efektyviausias savižudybių prevencijos būdas – mokymai atpažinti savižudybės riziką, konstruktyvių problemų sprendimų būdų ieškojimas, į gyvybės išsaugojimą nukreiptų nuostatų formavimas. Taip pat labai svarbu žinoti vyraujančius mitus apie savižudybę, kurie dažnai trukdo pastebėti gresiantį jos pavojų. Mokymų metu dalyviai ne tik įgijo žinių apie savižudybės riziką, atpažinimą ir įvertinimą bei savižudybės rizikos mažinimo galimybes mokykloje, bet ir aktyviai dalyvavo diskusijose, kėlė su tema susijusius klausimus, dalijosi patirtimi sprendžiant krizines situacijas darbe.

Psichologė Aldona Ciūnytė