Skip to main content

SUSITIKIMAS SU PROJEKTO „PAGALBA PROSTITUCIJOS IR PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS“ MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS DARBUOTOJAIS

Vasario 20 d. Pramonės ir prekybos skyriuje svečiavosi Lietuvos Carito Marijampolės skyriaus darbuotojos bei Alytaus AVPK ONT skyriaus vyresnysis tyrėjas Giedrius Platūkis. Projektas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vykdomas nuo 2001 m. Pagalba teikiama trimis kryptimis:

- krizinė pagalba;

- psichosocialinė reabilitacija (pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas);

- palaikomoji tarnyba, baigusiems programą.

Carito darbuotojos ir policijos pareigūnas kalbėjo, kur kreiptis patyrus prievartą, jeigu pažadėjo gerą darbą užsienyje, bet apgavo arba Tavimi pasinaudojo ir nežinai, kur kreiptis. Buvo atskleisti žmonių viliojimo metodai, pateikti skelbimų pavyzdžiai, demonstruojamas filmas apie patekimą į prostitucijos liūną ir prekybą žmonėmis. Vyko diskusijos, buvo atsakoma į susirinkusiųjų klausimus.

Susitikime dalyvavo P6, P14, P11 ir P30 grupių mokiniai.

Jeigu susiduri su tokiomis ar panašiomis problemomis, kreipkis:

- Į socialinį pedagogą.

- Į projekto vykdytojus Marijampolėje, mob. tel. 8 631 53173.

- Į vyr. tyrėją G. Platūkį Alytuje, tel. 55673

Socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė