Skip to main content

KONFERENCIJA - PARODA ,,DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA PIETŲ LIETUVOS REGIONE 2014“

Darbuotojų sauga ir sveikata yra naudinga verslui, darbuotojams ir visai visuomenei. Dažnai sakoma, kad ,,Prevencija yra geriau už pasekmių šalinimą“ ir, skatinant kurti saugias ir sveikas darbo vietas, šis posakis tinka labiau negu bet kada.

Vasario 21 d. centro aktų salėje vyko Alytaus verslo konsultacinio centro organizuota konferencija - paroda ,,Darbuotojų sauga ir sveikata Pietų Lietuvos regione 2014“. Pranešimus pristatė VDI planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Jolita Urbanavičienė (pranešimas ,,Naujų mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatų apžvalga, jų praktinis taikymas“), VDI techninės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Vincas Čenkus (pranešimas ,,Darbo įrenginių naudojimas, jų priežiūra ir darbas su jais. Teisinis reglamentavimas ir naujovės. Praktiniai įgaliotų įstaigų ekspertų patarimai), UAB ,,Inspekta“ techninio konsultavimo įstaigos vadovė Laimutė Ditauskienė (pranešimas ,,Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų prevencija. Ar sugebame pastebėti pavojus vietose? Kaip to išmokti?), auditorė Daivutė Žumbakienė (pranešimas ,,Ką reiškia mokesčiai ir baudos įmonių savininkams ir vadovams“); diskusijose dalyvavo VDI Alytaus skyriaus vedėjas Vytautas Gegužis.

Konferencijoje dalyvavo direktorius Vytautas Zubras, Pramonės ir prekybos skyriaus vedėja Aldona Cibulskienė, Paslaugų verslo skyriaus vedėja Nijolė Brusokienė, direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Bronius Petkus, metodininkė Danguolė Brasevičienė, profesijos mokytojas Justinas Kamarauskas, darbų ir civilinės saugos inžinierė Genė Jakubauskienė.

Konferencijoje savo paslaugas ir priemones pristatė UAB ,,SDG kodas“ ir UAB ,,Inspecta“. Centro Paslaugų verslo skyrius pristatė naują mokymo bazę darbų saugos srityje bei mokymo programas.

Džiugu, kad konferencijoje centro direktorius Vytautas Zubras laimėjo nominaciją ,,Darbdaviui, už gražią ir saugią darbo vietą“.

Genė Jakubauskienė,

darbų ir civilinės saugos inžinierė