Skip to main content

TOLERANCIJOS IR SAVARANKIŠKUMO PAMOKOS

Kaip teigiama pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje, vienas iš svarbiausių mokyklinės socializacijos veiksnių yra socialinis psichologinis klimatas klasėje (grupėje). Socialinis psichologinis klimatas – tai klasėje (grupėje) vyraujančių nuotaikų, emocijų, jausmų visuma; mokinių tarpusavio santykių būklė. Nemaža paauglio dienos dalis prabėga mokyklos aplinkoje ir tai, kaip jis jaučiasi mokykloje, kokie jo tarpusavio santykiai su mokytojais ir klasės draugais, itin svarbu ir gali turėti reikšmingos įtakos mokinio psichologinei savijautai, elgesiui bei jo mokymosi rezultatams.

Siekiant kurti S74 grupės mikroklimatą, ugdyti šiltus mokinių tarpusavio santykius š.m. vasario- kovo mėn. įvyko du šios grupės mokinių susitikimai su mokyklos psichologe Aldona Ciūnyte. Pirmasis užsiėmimas/diskusija „Tolerancija – pakantumas kitam ir kitokiam“ buvo skirta tarpusavio santykių gerinimui. Susitikimo tikslas - didinti toleranciją kitoniškumui, kurti šiltus tarpusavio santykius. Antroji diskusija „Aš turiu savo poziciją“buvo skirta kritinio mąstymo ugdymui. Jos tikslas - priimti sprendimą ir išreikšti savo nuomonę žalingų įpročių klausimais.

Visi drauge žiūrėjome filmą ,,Varpas visiems“, vėliau jį aptarėme, diskutavome. Mokiniai buvo skatinami nelikti pasyviais aplinkos stebėtojais ir informacijos priėmėjais, bet tapti aktyviais vertintojais, kurie sugeba formuluoti savo įsitikinimus ir priimti sprendimus. Jaunuoliai aktyviai svarstė informaciją, dalijosi savo mintimis su kitais, stengėsi įsiklausyti į kitų nuomones bei įrodyti, kad jo priimtas sprendimas yra logiškesnis ir racionalesnis. Paaugliai turi mokytis savarankiškai atsakyti į pačius sudėtingiausius klausimus, išdrįsti pasakyti savo nuomonę. Veikiant kartu gerėja klasės (grupės) narių veikla bei rezultatyvumas, kiekvienas mokinys jaučiasi vertingas, naudingas bei galintis prasmingai veikti.

Psichologė Aldona Ciūnytė , S74 grupės vadovė Rasa Ščiučkienė