Skip to main content

BENDROMIS JĖGOMIS MAŽINKIME RIZIKĄ DARBE

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena, kurios ištakos susijusios su tarptautinių profesinių sąjungų minima Tarptautine žuvusių bei sužalotų darbuotojų atminties diena. Minint šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo sąlygoms, diegti nuostatą, kad darbo negalima laikyti visaverčiu, jei jis nesaugus, jei dirbant rizikuojama sveikata ir gerove.

Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, pasaulyje kasmet du milijonai vyrų ir moterų miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar dėl susirgimų, susijusių su darbu – palyginimui, tai reiškia, kad per pusantrų metų išnyksta po šalį, gyventojų skaičiumi panašią į Lietuvą. Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus. Lietuvoje kasmet apie 3000 žmonių patiria nelaimingus atsitikimus darbe, iš jų apie 200 – žūsta arba sunkiai susižaloja.

Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną tradiciškai paminėjome, organizuodami mokytojams, profesijos mokytojams, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams seminarą ,,Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“.

Seminaro metu pristatyti pranešimai: ,,Socialinis dialogas įmonėje“, ,,Psichosocialiniai rizikos veiksniai. Streso darbe tyrimo būdai“, ,,Stresas mokytojo darbe. Kaip jo išvengti? Kaip sau padėti?“, ,,Traumų ir ligų prevencija. Darbingumą grąžinančios profilaktinės priemonės“. Pranešimus pristatė darbų ir civilinės saugos inžinierė Genė Jakubauskienė, psichologė Aldona Ciūnytė, vyresnioji socialinės slaugos profesijos mokytoja Rita Ribinskienė.

Seminaras vyko Paslaugų verslo skyriuje, kuriame sukurta nauja Darbų saugos praktinio mokymo bazė. Joje rengiamas profesinio mokymo programas ir naują įrangą pristatė profesijos mokytojas Justinas Kamarauskas.

Genė Jakubauskienė,

darbų ir civilinės saugos inžinierė