Skip to main content

Darbo su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „RIVILĖ“

Programos trukmė – 120 val. Reikalingas išsilavinimas – vidurinis.

Programa skirta asmenims, turintiems buhalterinės apskaitos pagrindus, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pradinius darbo su kompiuteriu įgūdžius. Mokoma kompiuterizuotai atlikti įmonės apskaitos ciklą nuo pirminių dokumentų įvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo, tvarkyti, redaguoti duomenis, analizuoti ataskaitas ir jose esančią apdorotą informaciją. Darbas atliekamas su pagrindiniais kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programos „RIVILĖ-SOLO“ moduliais: Didžioji knyga, Atsargos, Debitorinės-kreditinės operacijos, Pirkimai, Pardavimai, Atsiskaitymai, Gamyba, Ilgalaikis turtas, Alga.

Kursai mokami. Baigusiems bus išduodamas neformaliojo mokymo pažymėjimas.

Informacija teikiama ir registruotis tel. (8 315) 510 97, 8 611 36617 arba elektroniniu paštu pvs@aprc.lt