Skip to main content

Darbų saugos mokymai

KVIEČIAME Į DARBŲ SAUGOS MOKYMUS

„Aukštalipio darbų vadovo“ mokymo programa. (Programos kodas 560086208).

Įgytos kompetencijos: Organizuoja įvairius aukštalipio darbus, , sudaro sąlygas saugiam aukštalipio darbui. Užtikrina elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja aukštalipių gelbėjimo darbus ( pakibus ant apsaugos). Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis. Mokymo trukmė 36 val. Registracija

„Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus“ mokymo programa. (Programos kodas 260086203).

Įgytos kompetencijos: Moka naudotis paaukštinimo priemonėmis, saugiai atlikti darbus nuo jų. Moka montuoti ir išmontuoti pastolius. Žino alpinizmo įrangą, jos naudojimo ypatumus. Žino kolektyvinės ir asmeninės saugos priemones, moka jomis naudotis. Moka saugiai dirbti įvairius aukštalipio darbus. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis. Mokymo trukmė 40 val. Registracija

„Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus“ mokymo programa. (Programos kodas 260052107). Įgyjos kompetencijos: saugiai valdyti krovimo kraną, kokybiškai pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti , patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų įvairių krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus atliekančio krano valdymą, siekiant išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis + vairuotojo C kategorija arba traktorininko kvalifikacija. Mokymo trukmė 120 val. Registracija

„Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose“ mokymo programa (Programos kodas 260086215).

Įgytos kompetencijos: Išmano apie požeminius statinius, šulinius, kolektorius, kanalus. Žino darbo tvarką požeminiuose statiniuose ir moka saugiai dirbti. Moka vertinti profesines rizikas. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis arba profesinio mokymo įstaigoje įgyta kvalifikacija. Mokymo trukmė 40 val. Registracija

„Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo“ mokymo programa. (Programos kodas 560086207).

Įgytos kompetencijos: Suvokia ir moka naudoti darbo teisės žinias, išmano apie šulinius ir kitus požeminius statinius. Geba organizuoti saugų darbų atlikimą. Moka parinkti pavojingų medžiagų kontrolės ir signalizavimo priemones, asmeninės apsaugos priemones, geba įvertinti jų tinkamumą. Išmano aplinkosaugos reikalavimus. Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis techninis. Mokymo trukmė 40 val. Registracija

„Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus“ mokymo programa (Programos kodas 260084005).

Įgytos kompetencijos: Žino nuo žemės valdomų tiltinių kranų rūšis, jų konstrukciją, veikimo principą, prižiūrimo krano technines charakteristikas. Moka paruošti darbo vietą, saugiai paruošti tiltinį kraną darbui, atlikti kasdieninį patikrinimą prieš darbą. Moka atsakingai ir saugiai organizuoti darbą. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis. Mokymo trukmė 72 val. Registracija

„Kėlimo kranų darbo vadovo“ mokymo programa (Programos kodas 560084007).

Įgytos kompetencijos: žino techninių reglamentų, norminių teisės aktų, gamintojo reikalavimus kėlimo kranams, darbo su kranais organizavimo įmonėje tvarką. Moka planuoti , organizuoti, koordinuoti, vykdyti ir prižiūrėti darbą su kranais. Žino saugaus krano naudojimo taisykles. Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis inžinerinis arba aukštasis, koleginis technologinio mokslo srities. Mokymo trukmė 54 val. Registracija

„Kėlimo įrenginių priežiūros meistro“ mokymo programa ( Programos kodas 560084006).

Įgytos kompetencijos: žino techninių reglamentų, norminių teisės aktų, gamintojo reikalavimus kėlimo kranams, darbo su kranais organizavimo įmonėje tvarką. Geba nustatyti ar krovinių kėlimo reikmenų techninė būklė tinka saugiai dirbti, nustatyti defektus, atlikti krano remontą, bandymus, pildyti techninę dokumentaciją. Saugiai organizuoti kėlimo įrenginių nuolatinės priežiūros, remonto ir krovinių kėlimo darbus. Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis inžinerinis arba aukštasis, koleginis technologinio mokslo srities. Mokymo trukmė 80 val. Registracija

„Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus“ mokymo programa ( Programos kodas 565084005).

Įgytos kompetencijos: žino savaeigių platforminių keltuvų sandarą, geba atlikti keltuvų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą. Geba saugiai dirbti su savaeigiu platforminiu keltuvu. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis + vairuotojo C kategorija. Mokymo trukmė 280 val. Registracija

„Plataus profilio liftininko“ mokymo programa. (Programos kodas 261084003).

Įgytos kompetencijos: sugeba savarankiškai patikrinti liftų veikimą, įjungti ir prižiūrėti veikiančius liftus. Pervežti keleivius arba krovinius liftais. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis. Mokymo trukmė 160 val. Registracija

„Liftų priežiūros meistro“ mokymo programa (Programos kodas 560052508). Registracija

Įgytos kompetencijos: žino techninių reglamentų, norminių teisės aktų, gamintojo reikalavimus liftų įrenginiams, išmano darbo liftais organizavimo Lietuvos Respublikoje ir įmonėje tvarką. Išmano liftų konstrukciją, pagrindinius saugos įtaisus. Išmano darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis inžinerinis arba aukštasis, koleginis technologinio mokslo srities. Mokymo trukmė 144 val. Registracija

„Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa (Programos kodas 560086209).

Įgytos kompetencijos: galės dirbti visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu. Minimalus išsilavinimas: aukštasis techninis. Mokymo trukmė 80 val. Registracija

„Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa (Programos kodas 560086205).

Įgytos kompetencijos: galės dirbti II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu. Minimalus išsilavinimas: aukštasis techninis. Mokymo trukmė 60 val. Registracija

„Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa ( Programos kodas 560086206)

Įgytos kompetencijos: galės dirbti III grupės ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu. Minimalus išsilavinimas: aukštasis techninis. Mokymo trukmė 40 val. Registracija

„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 560086204).

Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Mokymo trukmė 80 val. Registracija

„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 360086204).

Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Mokymo trukmė 60 val. Registracija

„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 360086205).

Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. . Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Mokymo trukmė 40 val. Registracija

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 560086203). Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Mokymo trukmė 88 val. Registracija

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 360086203).

Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Mokymo trukmė 68 val. Registracija

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa (Programos kodas 360086202).

Įgytos kompetencijos: sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visose ekonominės veiklos rūšies įmonėse. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Mokymo trukmė 48 val. Registracija

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens" mokymo programa (Programos kodas 161086201).

Įgytos kompetencijos: užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Minimalus išsilavinimas: nenustatyta. Mokymo trukmė 16 val. Registracija