Skip to main content

PASKAITA ,,PREKYBA ŽMONĖMIS,,

Kovo 19 dieną M. Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriuje vyko paskaita ,,Prekyba žmonėmis“ kurią vedė Lietuvos „Carito" Kauno skyriaus socialinė darbuotoja Justina Stakaitytė. Socialinė darbuotoja mokinius supažindino su prekybos žmonėmis formomis, pasakojo tikras nukentėjusiųjų istorijas ir aiškino, kaip nepatekti į prekeivių rankas, kaip elgtis išvykstant į užsienį, kur kreiptis pagalbos.

Šios paskaitos tikslas – supažindinti mokinius apie galimas grėsmes, kokių būtina imtis atsargumo priemonių, siekiant netapti prekybos žmonėmis auka, taip pat žinoti kur kreiptis pagalbos.

Prekyba žmonėmis Lietuvoje yra aktuali problema. Ši nusikalstama veikla įgauna vis naujas formas (seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas ar elgetavimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, fiktyvios santuokos, ypač nepilnamečių gabenimas į užsienį nusikalstamoms veikloms atlikti ir pan.) Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus.

Vi¬suo¬me¬nė¬je ga¬jus po¬žiū¬ris, kad kal¬ta mer¬gi¬na – ji iš ne¬tvar¬kin¬gos šei¬mos, ne¬ti¬ku¬sio el¬ge¬sio, rū¬ko, ge¬ria, pro¬vo¬kuo¬ja vy¬rus. „Ta¬čiau no¬riu pa-brėž¬ti – vi¬sos į prostituciją pa¬puo¬lu¬sios mo¬te¬rys ir merginos yra au¬kos. Nė vie¬na jų, bū¬da¬ma vai¬kas ar paaug¬lė, ne¬sva¬jo¬jo tap¬ti pro¬sti¬tu¬te.“ – kalbėjo Justina Stakaitytė.

Socialinė pedagogė Jūratė Gaučienė