Skip to main content

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2015

Kovo 23-29 dienomis – „Vaikų linija“ jau šeštą kartą inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2015”.

Kiekvienas – nuo paties mažiausio iki jau brandaus piliečio – gali savo veikla ir elgesiu prisidėti prie patyčių mūsų šalyje stabdymo, skleidžiant draugystės, atjautos ir gerumo idėjas.

Mūsų Centro bendruomenė kasmet organizuoja įvairias veiklas, todėl ir šiais metais kviečiame visus grupių vadovus su savo grupių mokiniais diskutuoti apie patyčias ir jų pasekmes. Galite kviestis Pagalbos mokiniui specialistus. Yra galimybė stebėti ir aptarti mūsų kurtą socialinę reklamą „Bendraukime be pykčio“.

Šiais metais „Vaikų linija“ „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu siūlo atkreipti dėmesį į elektroninių patyčių temą ir stebėtojų vaidmenį jose.

Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, o taip pat naudojant mobiliuosius telefonus.

Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kaip:

Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai asmuo yra įžeidinėjamas viešai, kitiems matant ar girdint, o tai gali sukelti baimės ir gėdos jausmą patyčias patiriančiam asmeniui. Pavyzdžiui, socialinio tinklo profilyje yra užrašomi įvairūs keiksmažodžiai, asmuo viešai pravardžiuojamas.

Šmeižimas internete, kai apie asmenį ar grupę yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, mergaitės du savo bendraklasius vadina “pora“, siuntinėja kitiems bendraklasiams žinutes ir elektroninius laiškus apie tai, tokiu būdu skleisdamos klaidingą informaciją.

Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito asmens reputacijai. Elektroninėje erdvėje yra lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, kuo iš tikrųjų nesi. Pavyzdžiui, vaikinas, norėdamas pajuokauti, apsimeta savo bendraklase ir jos vardu rašo SMS žinutes kitoms klasės mergaitėms, pravardžiuodamas jas įvairiais negražiais žodžiais.

Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Tai gali būti asmeninės nuotraukos, video filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi asmeniui informacija, kuria jis nenori dalintis su kitais.

Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose tinkluose ir kt.

Persekiojimas, kuomet grasinimai kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, arba teigiama, kad asmuo yra paslapčia stebimas.

Įvairių su asmeniu susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. Asmuo gali būti filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai atsakinėjantis pamokoje, prastai atliekantis užduotį kūno kultūros pamokoje, taip pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai veiksmai prieš asmenį.

Patyčios gali ir turi liautis! Jas galime sustabdyti tik bendromis mūsų visų pastangomis.

 

 

Parengė Socialinė pedagogė O. Bernatavičienė