Skip to main content

PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA

Balandžio 28 d. pažymima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Tai teisės kiekvieno dirbančiojo sveikam grįžti namo įprasminimo diena. Šios dienos ištakos susijusios su tarptautinių profesinių sąjungų minima Tarptautine darbe žuvusių ir sužalotų darbuotojų atminties diena. Pirmą kartą šią dieną paminėjo 1989 m. balandžio 28 d. Amerikos ir Kanados dirbantieji.

Lietuvoje kasmet apie 3000 žmonių patiria nelaimingus atsitikimus darbe, iš jų apie 200 – žūsta arba sunkiai susižaloja. Šalyje 1992-2014 metais darbe žuvo ir buvo sužalota per 70 tūkstančių žmonių.

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – gera proga priminti, kad jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis: darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama.

Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną tradiciškai paminėjome, organizuodami centro darbuotojams seminarą ,,Sauga ir sveikata mokykloje. Priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimai“. Kalbėti apie priešgaisrinę saugą ir gaisro gesinimo priemones pasiūlė patys darbuotojai. Seminare dalyvavo Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnysis inspektorius Povilas Armanavičius.

Seminaro pradžioje pristatyta Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena ir nauja Valstybinės darbo inspekcijos iniciatyva – nacionalinis e. testas (konkursas).

Seminaro svečias inspektorius Povilas Armanavičius pirmiausia kalbėjo apie gaisrų kilimo priežastis, darbuotojų veiksmus kilus gaisrui, pirmines gaisro gesinimo priemones, parodė filmuotos medžiagos apie gaisrus, atsakė į seminaro dalyvių klausimus.

Po teorinės dalies lauke vyko praktiniai mokymai, kurių metu darbuotojai mokėsi teisingai naudoti gesintuvus, gesinti užkurtą laužą.

Genė Jakubauskienė, darbų ir civilinės
saugos inžinierė