Skip to main content

MES – JAU 2–OJO SOLIDARUMO BĖGIMO DALYVIAI

Spalio 1 d. Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė prisijungė prie tarptautinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuoto 2 - ojo solidarumo bėgimo, skirto Zambijos vaikams paremti. Solidarumo bėgimo tikslas – skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos bei įvairaus amžiaus moksleivių, padėti išsipildyti vaikų svajonėms. Surinktos aukos bus skiriamos vienai pagrindinių vaiko teisių – teisei į išsilavinimą – užtikrinti. Lietuvos dienos centrų vaikams ir vaikams, lankantiems naująją mokyklą Mikutos kaime, Zambijoje, bus nupirkta būtiniausių mokymosi priemonių.

Beveik 200 mokyklos bėgikų pasipuošė akcijos logotipais ir šviečiant saulei bei skambant muzikai būrėsi kieme. Sveikinimai ir kilnus tikslas jaudino, kūrė gerą nuotaiką ir pasididžiavimą savimi. Bendruomeniškumo jausmas neleido sustoti pusiaukelėje, o noras būti pirmam vedė į priekį. Vos pasiekus finišą visi skubėjo atsiimti rėmėjų atsiųstų padėkų už dalyvavimą. Taigi dar kartą įrodėme, kad esame draugiški, vieningi, neabejingi ir pasirengę padėti vargstantiems Lietuvos ir Zambijos vaikams.

Šiais metais mūsų buvo beveik du kartus daugiau negu praeitais metais. Turbūt kitais metais kilnus tikslas suburs dar didesnį bėgikų būrį.

 

Metodininkė

Aušra Jakubėlienė