Skip to main content

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“. Konferencijos tikslas – kartu su mokslininkais, praktikais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, švietimo ir mokslo ministerijos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos, nevyriausybinių organizacijų bei mokyklų atstovais aptarti aktualius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo tendencijas, pavojus ir daromą žalą mokiniams ir visai visuomenei, priemones, kurių būtina imtis mokyklose, siekiant sukurti saugesnę aplinką ir vaiko gerovę.

Konferencijoje dalyvavo socialinė pedagogė Loreta Keršienė bei darbų ir civilinės saugos inžinierė Genė Jakubauskienė, kurios konferencijai parengė stendinį pranešimą. Savo pranešime akcentavome veiksnius, turinčius didelę įtaką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, centro bendruomenės veiklą šioje srityje pagrindėme nuotraukomis. Džiaugėmės, kad mūsų stendinis pranešimas kitų dalyvių buvo skaitomas ir fotografuojamas.

Plačiau apie konferenciją ir pranešimus galite išsamiau skaityti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje www.sppc.lt .

 

Genė Jakubauskienė, Loreta Keršienė