Skip to main content

BENDRADARBIAVIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Kovo 30 d. socialinės pedagogės O. Bernatavičienė ir L. Keršienė dalyvavo pasitarime Kauno apygardos probacijos tarnybos Alytaus skyriuje. Į pasitarimą atvyko Alytaus apskrities VPK Bendruomenės pareigūnai bei Alytaus m. Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai. Buvo aptarta Probacijos tarnybos įskaitoje esančių mokinių užimtumo ir mokyklos lankymo problemos. Numatytos tolimesnio bendradarbiavimo gairės.

Balandžio 19 d. Alytaus PRC į metodinio būrelio posėdį rinkosi Alytaus miesto ugdymo institucijų socialiniai pedagogai. Buvo pristatyta tema ,,Saugios socialinės aplinkos kūrimas, inovacijų taikymas ir pokyčiai Alytaus PRC“. Socialinė pedagogė Onutė Bernatavičienė socialinius pedagogus supažindino su saugios aplinkos Centre kūrimo būdais ir priemonėmis, kylančiomis grėsmėmis, pristatė naujai įrengtas mokomąsias laboratorijas. Socialinė pedagogė Loreta Keršienė apžvelgė naujausias mokomąsias programas, aptarė priėmimo sąlygas ir įgyjamas kompetencijas. Vėliau buvo diskutuojama įvairiais socialiniais klausimais, aptartos kasdieninės problemos. Visiems socialiniams pedagogams įteikti Centro lankstinukai.

Dėkojame profesijos mokytojoms R. Slavinskienei ir B. Judickienei, padėjusioms pasirengti socialinių pedagogų susitikimui.

Socialinės pedagogės O. Bernatavičienė ir L. Keršienė