Skip to main content

NACIONALINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „INOVATYVIOS EDUKACINĖS PRAKTIKOS SOCIALINIO PEDAGOGO DARBE. DARBO SU JAUNIMU IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“

Lapkričio 29 d. į Alytaus profesinio rengimo centrą rinkosi šalies profesinių mokyklų bei Alytaus regiono gimnazijų socialiniai pedagogai, mokyklų vadovai.

Konferencijos dalyvius sveikino Alytaus profesinio rengimo centro direktorius V. Zubras ir Centro vokalistės.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ir profesinio mokymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja G. Šeibokienė skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas profesinio mokymo įstaigose. Realybė ir perspektyvos“. Jame buvo kalbama apie SUP integraciją į profesinį ugdymą. Šiuo metu yra sudaryta plataus atstovavimo darbo grupė, kuri turi parengti priemonių, skirtų SUP mokinių profesinio mokymo prieinamumui ir mokymo kokybei gerinti, plano projektą (specialistų skaičiaus didinimas, metodinė pagalba ir kt.), taip pat ES struktūrinių fondų lėšomis bus įgyvendinamas projektas „Mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame mokyme“. Pagal šį projektą mokiniams iš socialiai jautrių grupių profesiniame mokyme numatytos teikti socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba.

LEU Socialinės edukacijos fakulteto prof. dr. G. Kvieskienė kalbėjo apie socialinių pedagogų iššūkius, dirbant su Z kartos jaunuoliais. Tai gimusieji po 2003 metų. Pagal kartų teoriją, Z atstovų daugės iki 2023-ųjų. Ši karta dar vadinama „Google“ karta, nes nuolat ieško informacijos, domisi naujovėmis ir žino, kur jų rasti. Tėvai skatina atžalas pinigais, dažnai pritrūksta nuoširdumo. Z karta yra verslūs, jiems nepatinka formali aplinka, vertina bendradarbiaujančią aplinką, kurioje galėtų kūrybiškai bendrauti su įvairių sektorių atstovais ir vieni su kitais dalintis ištekliais.

LEU Socialinės edukacijos fakulteto lektorius V. Kvieska aptarė sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje. Pabrėžė, kad be sumanumo ir išmanumo būtų sunku pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.

Lietuvos vaikų fondo direktorė R. Navikaitė pristatė Aflatoun socialinio ir finansinio raštingumo programą ir jos plėtrą regione. Aflatoun yra subalansuotas socialinio ir finansinio raštingumo mokymas kuris apima tiek socialines, tiek finansines temas ir leidžia vaikams mokytis apie save, vaiko teises, taupymo pagrindų, pagrindinių finansinių sąvokų ir verslumo. Aflatoun tikslas yra į vaiką orientuotas mokymas. Vaikui suteikiama erdvė išreikšti save, veikti savarankiškai ir praktines problemas spręsti kartu.

Alytaus profesinio rengimo centro socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė aptarė darbo su jaunimu iššūkius profesinėje mokykloje, išskyrė socialiai pažeidžiamiausios jaunuolių grupės problemas, pateikė galimus šių problemų sprendimo būdus.

Marijampolės profesinio rengimo centro vyr. socialinė pedagogė, spec. pedagogė E. Rakauskienė pristatė tradicinį gerosios patirties renginį „Ištieskime gerumui ranką“.

Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorė R. Špukienė skaitė pranešimą „Šiandiena: pasirinkimas tarp iššūkių ir galimybių“. Pranešėja pabrėžė, kad pokyčiai, iššūkiai, sprendimai, pasirinkimai yra įveikiami, jeigu yra vidinė ar išorinė motyvacija, suinteresuotumas, nauda, įdomus procesas, pasitenkinimas rezultatais, bendrumo jausmas, galimybė realizuoti / išreikšti / parodyti save.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyr. socialinė pedagogė I. Krupovič pristatė projektą „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“. Esminis projekto tikslas - pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.

Jonavos politechnikos mokyklos soc. pedagogė metodininkė J. Lukaševičienė aptarė projektinių veiklų galimybės profesinėje mokykloje. Pranešėja pabrėžė, kad yra mažas pasirinkimas prevencinių programų, skirtų vyresnio mokyklinio amžiaus mokiniams, taip pat neskiriamas finansavimas prevencinių programų įgyvendinimui.

 

Nuoširdus ačiū visiems, padėjusiems organizuoti konferenciją.

 

Socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė