Skip to main content

PROJEKTO „ATSAKINGI EUROPOS PILIEČIAI SKAITMENINĖJE ERDVĖJE“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Internetas šiandien- vieša erdvė, prieinama visiems. Ir nors pirmųjų internetinių svetainių idėja buvo palaikyti ryšius tarp žmonių, pastaruoju metu vis daugėja patyčių ir apgaulės elektroninėje erdvėje atvejų. Kaip bebūtų gaila, pati pažeidžiamiausia visuomenės grupė šioje srityje- paaugliai.

Alytaus profesinio rengimo centro dalyvavimas Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekte „Atsakingi Europos piliečiai skaitmeninėje erdvėje“- siekis užtikrinti saugesnį mokyklos bendruomenės narių naudojimąsi internetu. Kovo 20-24 d. Alytaus PRC surengtas tarptautinio lygio projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo keturios komandos iš įvairių užsienio šalių: Austrijos, Turkijos, Portugalijos ir Graikijos.

Intensyvi projekto dalyvių veikla prasidėjo jau pačią pirmąją vizito Lietuvoje dieną. Po pasveikinimo ceremonijos, kurios metu į atvykusiuosius kreipėsi APRC direktorius V.Zubras, linkėdamas produktyvaus ir sėkmingo darbo, kiekvienos šalies mokiniai pristatė savo parengtą medžiagą apie internete slypinčius pavojus. Internetinės patyčios, asmens duomenų apsauga, skaitmeninis piratavimas- tai temos, į kurias buvo gilintasi iš esmės. Džiugu, jog diskusijos metu, komunikuodami anglų kalba, mokiniai buvo itin aktyvūs ir drąsūs, argumentuotai išsakydami savo nuomonę, nestokojo tolerancijos manantiems kitaip. Siekiant kuo glaudesnio projekto dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo, tolesniam darbui buvo sudarytos kalbiniu požiūriu mišrios grupės.

Kovo 21 d. projekto dalyviams suorganizuotas susitikimas su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininku Mantu Struckumi. Kalbėdamas apie negatyvius elektroninės erdvės reiškinius bei jų prevenciją, pareigūnas pabrėžė, jog problema yra ne pati technologija, o žmonės, kurie ją valdo. Mokiniams buvo itin įdomi tokio tipo nusikaltimų tyrimo specifika, todėl svečiui teko atsakyti į daugybę klausimų. Susitikimo pabaigoje prieita prie bendros išvados, jog, nesvarbu, kur vyksta bendravimas- elektroninėje erdvėje ar realiame pasaulyje- bendravimo būdas rodo žmogaus kultūrą, išprusimą, vertybes ir, be abejo, tolerancijos lygį. Išreikšdami savo poziciją netinkamo elgesio internete atžvilgiu, mokiniai piešė plakatus tema „Mes prieš internetines patyčias!“ ir juos pristatė.

Tuo, jog naujausios technologijos gali teikti ir daug džiaugsmo bei išlaisvinti žmogaus kūrybines galias, mokiniams teko įsitikinti trečiąją viešnagės APRC dieną. Padedant informacinių technologijų specialistams, buvo dirbama su „Solid Works“ programa, kuriami maketai 3D spausdinimui. Labiausiai intrigavo programoje numatytos robotų lenktynės. Įdomiausia tai, kad robotus mokiniai turėjo sukonstruoti patys ir tik po to paleisti juos varžytis.

Ne mažiau įdomu buvo ir išmokti dirbti su komiksų kūrimo programa „Pixton“, kurios mokymai vyko paskutinę projekto veiklos dieną. Mokiniai turėjo puikią galimybę savo patirtis, įgytas vykusių užsiėmimų metu, perteikti vaizdų kalba ir emocingais dialogais.

Beveik dvejus metus trukusio Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Atsakingi Europos piliečiai skaitmeninėje erdvėje“ nauda neabejotinai didelė: įvardintos ir išanalizuotos su internetine erdve susijusios problemos, numatyti efektyvūs negatyvių reiškinių prevencijos būdai, parengta saugaus naudojimosi internetu atmintinė įvairiomis kalbomis ir t.t. Patobulinti bendravimo anglų k. įgūdžiai, užmegzti kontaktai tolesniam bendradarbiavimui projektinės veiklos kontekste.

 

A.Abromaitienė, L.Dailidaitė