Skip to main content

Mirono kelias

2017 m. gegužės 16 d. mūsų mokyklos mokiniai išvyko į tradicinį Daugų Vlado Mirono gimnazijos organizuotą renginį ,,Mirono kelias”. Konkurse turėjome dalyvauti estafetiniame bėgime ir istorijos žinių viktorinoje.

Renginys prasidėjo Bukauciškių koplytėlėje, kur tarpukario laikotarpiu kunigu dirbo Vladas Mironas, Vasario 16-osios akto signataras, dviejų ministrų kabinetų vadovas, žymus Lietuvos politinis veikėjas. Didelį įspūdį paliko Šv. Mišios, mokinių giedamos giesmės bei Daugų parapijos klebono pamokslas, kurio metu klebonas trumpai apibūdino Vlado Mirono nueitą gyvenimo kelią. Šio dvasininko gyvenimas yra pavyzdys mums visiems. Tai pavyzdys, kai žmogus net sunkiausiomis akimirkomis privalo išlikti doras, gerbiantis kitus, besąlygiškai mylintis tėvynę.

Kita renginio dalis buvo estafetinis bėgimas iš Bukauciškių į Daugus bei istorinių žinių viktorina. Mūsų sportininkai negailėjo nei ryžto, nei jėgų ir tarp 11 komandų garbingai užėmė šeštąją vietą. Kiek geriau sekėsi istorikams - jie buvo treti. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad konkurse iškovojome penktą vietą.

Dalyvavome ne tik konkurse, bet ir dorinio ugdymo, kūno kultūros, pilietiškumo ir istorijos pamokoje. Renginys dar kartą parodė, koks svarbus yra šiltas bendravimas, tarpusavio supratimas bei tolerancija.

Norime padėkoti visiems mokiniams, kurie dalyvavo renginyje, už aktyvų dalyvavimą, kultūringą elgesį ir puikias emocijas.

 

Mokytojai A. Urbonas ir F. Keblikienė