Skip to main content

Tolerancijos pamoka

Lapkričio 16 dieną viena iš istorijos pamokų buvo skirta tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

Pamokos metu buvo įdomu išgirsti įžymių žmonių mintis apie toleranciją, apie pakantumą ,,kitokiam” žmogui, jo išvaizdai, odos spalvai, tradicijoms, kultūrai, papročiams.

P58 grupės mokinės pristatė pranešimą apie mūsų požiūrį į kitų tautybių, religijų, rasių, bei fizinę ir protinę negalią turinčius žmones.

Ar mes esame tolerantiški? Ar pritariame pamokoje išsakytoms mintims? Tai klausimai, į kuriuos bandėme atsakyti pildydami minčių žemėlapį ir dalyvaudami diskusijoje.

Po diskusijos padarėme išvadą, kad, jei esame tolerantiški, tai dar nereiškia, kad privalome draugauti su tais, kurių nemėgstame, juos aukštinti ar garbinti.Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra mums lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip mes.

Istorijos mokytoja F. Keblikienė