Skip to main content

VEIKLOS, SKIRTOS ĮPRASMINTI LIETUVOS VALSTYBEI REIKŠMINGUS ĮVYKIUS 2019 M.

Tikslai:

1. Skatinti mokinių poreikį pažinti šalies valstybingumo istorinę raidą, rūpestį jos identiteto išsaugojimu ir istoriniu tęstinumu;

2. Ugdyti istorinį, kultūrinį, pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą, tautiškumo jausmą.

 

RENGINIŲ CIKLAS


Veiklos pavadinimas

Planuojama įgyvendinti

Atsakingas

vykdytojas

Dalyviai

Fotomanipuliacija „Diena prieš
101 metus“ (mokinių darbų paroda Statybos technologijų ir verslo skyriuje,
bibliotekoje)
 

2019-02

A. Stasionytė

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokiniai

Ekslibrisų paroda „100 mūsų laisvės vizijų“

2019-02-05 - 2019-03-12

V. Vaitulevičienė

Mokyklos bendruomenė

Istorijos olimpiada tema
,,Lietuvių tautos kova dėl valstybingumo atkūrimo“

2019-02-12

B. Kundrotienė, N. Pranckevičienė

III, IV gimnazijos klasės

Geografijos olimpiada  ,,Kur Nemunas teka“

2019-02-12

L. Keršienė

III,IV gimnazijos klasės

Meninio skaitymo popietė ,,Tai gražiai skambėjo
žodžiai...”

 2019-02-12

I. Pusevienė

I-IV gimnazijos klasės 

Karininko A. Juozapavičiaus žūties 100-ųjų metinių minėjimas  „Širdį tėvynei aukoki

 

2019-02-13

A. Janulevičius,

istorijos
mokytojos

Užsiregistravę
mokiniai,

mokyklos
bendruomenė

APRC  tinklinio taurė

 

2019-02-11 

Kūno kultūros mokytojai

APRC, Alytaus
kolegija, Alytaus pataisos namai, šv. Benedikto gimnazija
 

Mokinių parengta ekspozicija „Vasario
16-osios akto signatarai“

2019-02-11

V. Vaitulevičienė

Mokyklos
bendruomenė

Viktorina apie Lietuvą ir teisę būti Lietuvos
piliečiu
 

2019-02-11 - 19 

R. Tarasevičienė, L. Dailidaitė 

Įvardytų  mokytojų 
mokiniai

Susitikimas su Lietuvos 
ginkluotojų pajėgų atstovais

2019-02

A. Jakubėlienė

I-III gimnazijos klasės, 

Filmo peržiūra
,,Mokytojas Adolfas Ramanauskas –Vanagas” (Rež. A. Kinderis)

 

2019-02-16

 

 

 

V. Vaitulevičienė

R. Rasimienė

Mokyklos bendruomenė

(miesto teatras)

Respublikinis VDU moksleivių konkursas ,,Laisvės kontūrai“

Iki 2019-02-22

S. Kratavičiūtė

III, IV gimnazijos klasės 

Paskaita „Alytaus
miesto istorija“

 2019-02-26

 R.
Ribinskienė

Kirpėjo,
slaugytojo padėjėjo, masažuotojo, higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo
programų mokiniai

Raštingiausio mokinio konkursas, skirtas Kovo 11-ajai

2019-03-04

V. Ruoškienė

I-IV gimnazijos klasės 

Popietė ,, Graži mūsų Lietuva“

2019-03-06

L. Keršienė

I-IV gimnazijos klasės

Akcija „Susikurk savo trispalvę“

2019-03-07

A. Jakubėlienė

Mokyklos bendruomenė

Edukacinė išvyka į Užutrakio dvaro rūmus ir istorinio
spektaklio „Šimtmečio moterys“ stebėjimas

2019-03-10

A. Pangonienė

Mokyklos bendruomenė

Tarptautinės
stalo teniso varžybos
 

2019-03-12-14 

Kūno kultūros mokytojai

APRC, šv.
Benedikto gimnazija, Daugų V. Mirono gimnazija, Jelgava technikums, Gizycko
zespol szkol elektronicnych
 

Integruotas
matematikos – istorijos projektas ,,Pasivaikščiojimas Lietuvos valstybės
keliu”

2019-03-13

A. Pangonienė,
B. Kundrotienė 

III, IV gimnazijos klasės 

Regioninis dainų
konkursas „Dainuoju  Lietuvai
2019“ 

 

2019-03-14

A. Jakubėlienė

8-12 klasių mokiniai - solistai, duetai, vokaliniai
muzikos ansambliai

Spaudinių paroda
„Knygnešiai lietuvių spaudos draudimo metais“

2019-03-16

V.
Vaitulevičienė, R. Rasimienė

Mokyklos
bendruomenė

Popietė „Lietuva – daugiakultūrė valstybė“

 

 2019-03-19

B. Kundrotienė,  L. Keršienė

P83 mokinės K. Baliukonytė,

R. Steponavičiūtė

 III-IV
gimnazijos klasės

Lietuvių kalbos
olimpiada, skirta J. Tumo - Vaižganto 150 - osioms gimimo metinėms

2019-03-21

A. Abromaitienė

I-IV gimnazijos klasės 

Mokinių ir mokytojų
konkursas-viktorina „ Ir visus mus Lietuva augina“

2019-03-21

A. Jakubėlienė

III gimnazijos klasės

Respublikinis piešinių konkursas „Aš – Juozas Tumas-
Vaižgantas

2019-03

L. Kitrytė - Valentukevičienė

 

I- II gimnazijos klasės,  vizualinės reklamos gamintojo mokymo
programos mokiniai

Pamoka Alytaus kraštotyros muziejuje ,,Knygnešystės raida
Dzūkijoje“

2019-04

Z. Baziukevičienė

I-IV gimnazijos klasės, lietuvių kalbos mokytojos

Susitikimas  su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais
,,Ką veikia jaunieji šauliai”

 

 2019-04

V. Davidavičienė

 

I, II gimnazijos klasės 

Žygis Lietuvos partizanų takais

2019-05

A. Jakubėlienė

I-III gimnazijos klasės

5 ir 10 km bėgimas „Bėgu už Lietuvą“

2019-05

A. Jakubėlienė

Mokyklos bendruomenė

Spaudinių paroda Jono Žemaičio-Vytauto metams paminėti
,,Juos priglaudė miškas”

2019-05-07

Bibliotekos darbuotojai

Mokyklos bendruomenė

Konkursas
„Mirono kelias“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės

akto signataro
kun. V.Mirono atminimui įamžinti

2019-05-07

B. Kundrotienė

A. Urbonas

Mokyklos
komanda, šalies gimnazijų komandos

Partizanų dainų popietė ,,Prisimenu gimtinę aš…”

2019-05-16

J. Augutytė,  E.
Pocienė

Mokyklos bendruomenė

Mokyklinis
projektas ,,Alytuje gyvenusių literatų takais“

2019-05, 06

R. Ščiučkienė

I-IV gimnazijos klasės 

Pėsčiųjų žygis, skirtas Šaulių sąjungos metams

2019-06

Kūno kultūros

mokytojai

I,II gimnazijos klasės 

Dokumentinio filmo peržiūra ir aptarimas ,,Tumo kodeksas”

Pagal Alytaus kino teatro „Dainava” repertuarą

Lietuvių kalbos mokytojai, bibliotekos darbuotojai

Mokyklos bendruomenė

Pamoka  Lietuvių
literatūros muziejuje ,,Maironis istorijos ir Tėvynės sargyboje“
(A.Ruseckaitė)

2019-06

J.Andriuškevičienė

III-IV gimnazijos klasės

 

Veiklos pavadinimas

Planuojama įgyvendinti

Atsakingas

vykdytojas

Dalyviai

Fotomanipuliacija „Diena prieš
101 metus“ (mokinių darbų paroda Statybos technologijų ir verslo skyriuje,
bibliotekoje)
 

2019-02

A. Stasionytė

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokiniai

Ekslibrisų paroda „100 mūsų laisvės vizijų“

2019-02-05 - 2019-03-12

V. Vaitulevičienė

Mokyklos bendruomenė

Istorijos olimpiada tema
,,Lietuvių tautos kova dėl valstybingumo atkūrimo“

2019-02-12

B. Kundrotienė, N. Pranckevičienė

III, IV gimnazijos klasės

Geografijos olimpiada  ,,Kur Nemunas teka“

2019-02-12

L. Keršienė

III, IV gimnazijos
klasės
 

Meninio skaitymo popietė ,,Tai gražiai skambėjo
žodžiai...”

 2019-02-12

I. Pusevienė

I-IV gimnazijos klasės 

Karininko A. Juozapavičiaus žūties 100-ųjų metinių minėjimas  „Širdį tėvynei aukoki“

 

2019-02-13

A. Janulevičius,

istorijos
mokytojos

Užsiregistravę
mokiniai,

mokyklos
bendruomenė

APRC  tinklinio taurė

 

2019-02-11 

Kūno kultūros mokytojai

APRC, Alytaus
kolegija, Alytaus pataisos namai, šv. Benedikto gimnazija
 

Mokinių parengta ekspozicija „Vasario
16-osios akto signatarai“

2019-02-11

V. Vaitulevičienė

Mokyklos
bendruomenė

Viktorina apie Lietuvą ir teisę būti Lietuvos
piliečiu
 

2019-02-11 - 19 

R. Tarasevičienė, L. Dailidaitė 

Įvardytų  mokytojų 
mokiniai

Susitikimas su Lietuvos 
ginkluotojų pajėgų atstovais

2019-02

A. Jakubėlienė

I-III gimnazijos klasės, 

Filmo peržiūra
,,Mokytojas Adolfas Ramanauskas –Vanagas” (Rež. A. Kinderis)

 

2019-02-16

 

 

 

V. Vaitulevičienė

R. Rasimienė

Mokyklos bendruomenė

(miesto teatras)

Respublikinis VDU moksleivių konkursas ,,Laisvės kontūrai“

Iki 2019-02-22

S. Kratavičiūtė

III, IV gimnazijos klasės 

Paskaita „Alytaus
miesto istorija“

 2019-02-26

 R.
Ribinskienė

Kirpėjo,
slaugytojo padėjėjo, masažuotojo, higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo
programų mokiniai

Raštingiausio mokinio konkursas, skirtas Kovo 11-ajai

2019-03-04

V. Ruoškienė

I-IV gimnazijos klasės 

Popietė ,, Graži mūsų Lietuva“

2019-03-06

L. Keršienė

I-IV gimnazijos klasės

Akcija „Susikurk savo trispalvę“

2019-03-07

A. Jakubėlienė

Mokyklos bendruomenė

Edukacinė išvyka į Užutrakio dvaro rūmus ir istorinio
spektaklio „Šimtmečio moterys“ stebėjimas

2019-03-10

A. Pangonienė

Mokyklos bendruomenė

Tarptautinės
stalo teniso varžybos
 

2019-03-12-14 

Kūno kultūros mokytojai

APRC, šv.
Benedikto gimnazija, Daugų V. Mirono gimnazija, Jelgava technikums, Gizycko
zespol szkol elektronicnych
 

Integruotas
matematikos – istorijos projektas ,,Pasivaikščiojimas Lietuvos valstybės
keliu”

2019-03-13

A. Pangonienė,
B. Kundrotienė 

III, IV gimnazijos klasės 

Regioninis dainų
konkursas „Dainuoju  Lietuvai
2019“ 

 

2019-03-14

A. Jakubėlienė

8-12 klasių mokiniai - solistai, duetai, vokaliniai
muzikos ansambliai

Spaudinių paroda
„Knygnešiai lietuvių spaudos draudimo metais“

2019-03-16

V.
Vaitulevičienė, R. Rasimienė

Mokyklos
bendruomenė

Popietė „Lietuva – daugiakultūrė valstybė“

 

 2019-03-19

B. Kundrotienė,  L. Keršienė

P83 mokinės K. Baliukonytė,

R. Steponavičiūtė

 III-IV
gimnazijos klasės

Lietuvių kalbos
olimpiada, skirta J. Tumo - Vaižganto 150 - osioms gimimo metinėms

2019-03-21

A. Abromaitienė

I-IV gimnazijos klasės 

Mokinių ir mokytojų
konkursas-viktorina „ Ir visus mus Lietuva augina“

2019-03-21

A. Jakubėlienė

III gimnazijos klasės

Respublikinis piešinių konkursas „Aš – Juozas Tumas-
Vaižgantas

2019-03

L. Kitrytė - Valentukevičienė

 

I- II gimnazijos klasės,  vizualinės reklamos gamintojo mokymo
programos mokiniai

Pamoka Alytaus kraštotyros muziejuje ,,Knygnešystės raida
Dzūkijoje“

2019-04

Z. Baziukevičienė

I-IV gimnazijos klasės, lietuvių kalbos mokytojos

Susitikimas  su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais
,,Ką veikia jaunieji šauliai”

 

 2019-04

V. Davidavičienė

 

I, II gimnazijos klasės 

Žygis Lietuvos partizanų takais

2019-05

A. Jakubėlienė

I-III gimnazijos klasės

5 ir 10 km bėgimas „Bėgu už Lietuvą“

2019-05

A. Jakubėlienė

Mokyklos bendruomenė

Spaudinių paroda Jono Žemaičio-Vytauto metams paminėti
,,Juos priglaudė miškas”

2019-05-07

Bibliotekos darbuotojai

Mokyklos bendruomenė

Konkursas
„Mirono kelias“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės

akto signataro
kun. V.Mirono atminimui įamžinti

2019-05-07

B. Kundrotienė

A. Urbonas

Mokyklos
komanda, šalies gimnazijų komandos

Partizanų dainų popietė ,,Prisimenu gimtinę aš…”

2019-05-16

J. Augutytė,  E.
Pocienė

Mokyklos bendruomenė

Mokyklinis
projektas ,,Alytuje gyvenusių literatų takais“

2019-05, 06

R. Ščiučkienė

I-IV gimnazijos klasės 

Pėsčiųjų žygis, skirtas Šaulių sąjungos metams

2019-06

Kūno kultūros

mokytojai

I,II gimnazijos klasės 

Dokumentinio filmo peržiūra ir aptarimas ,,Tumo kodeksas”

Pagal Alytaus kino teatro „Dainava” repertuarą

Lietuvių kalbos mokytojai, bibliotekos darbuotojai

Mokyklos bendruomenė

Pamoka  Lietuvių
literatūros muziejuje ,,Maironis istorijos ir Tėvynės sargyboje“
(A.Ruseckaitė)

2019-06

J.Andriuškevičienė

III-IV gimnazijos klasės