Skip to main content

„JIE KŪRĖ LIETUVĄ. KĄ KURIAME MES?“

Paroda, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti

 

Justinas Marcinkevičius apie Sausio 13-osios laisvės gynėjus rašė: „Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o savo žemę: jų akys buvo pakeltos į dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami ;LIE-TU-VA! Jie ir krito su žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų“. Jų nepalaužiamą ryžtą savo tautos laisvę nuo okupantų tankų vikšrų išgelbėti ir ją ateinančioms kartoms išsaugoti, paaukojant net savo gyvybę, stiprino prie Parlamento susirinkusi apie 20 tūkst. gynėjų minia, giedojusi „Marija, Marija“.

Nors laiko atžvilgiu tolstame nuo Sausio 13-osios įvykių, bet iš tiesų artėjame prie Laisvės gynėjų, kurie šviečia amžinos garbės šviesa. Ir mes turime dalį šiame spindėjime...

Jie aukojosi ir žuvo, kad mes gyventume laisvoje Lietuvoje. Sausio 13-osios rytą mokykla skendėjo žvakučių šviesoje tarsi bylodama, jog mūsų atminti gyva, nes liudija skaudžią istorinę praeitį, kurios dėka šiandien esame, mokomės ir dirbame, kuriame ir statome, džiaugiamės ir tikime....