Skip to main content

Švenčiame Lietuvos 100-metį

Vasario 15 d. Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė rinkosi švęsti. Kaip Lietuvos prezidentė sakė, vasario 16-oji – linksma šventė, nes Lietuva švenčia valstybės gimimą. Mes didžiuojamės savo šalimi, didinga jos istorija, garbinga praeitimi ir narsiais jos žmonėmis. Vedini šio kilnaus jausmo mes skaitėme poeziją, giedojome LR himną, dainavome, varžėmės viktorinoje, mes tiesiog šventėme, mes džiaugėmės kartu su visais Lietuvos žmonėmis. Ir mes tikime, kad meilė Lietuvai niekada neišblės, todėl kūrėme ir ilgą, visus metus apimančią programą „Šimtmečio dovanos“. Šis renginys yra vienas iš daugybės renginių, akcijų, iniciatyvų, kurias dovanosime Lietuvai visus 2018 metus.

 

APRC metodininkė (neformalaus ugdymo organizatorė)

Aušra Jakubėlienė