Skip to main content

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „SUSIPAŽINKIME – 20 SIGNATARŲ“

Siekdami įamžinti Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų atminimą, Alytaus profesinio rengimo centro S32, P69* gr. mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Visą vasario mėnesį Statybos technologijų ir verslo skyriuje mokiniai iš medžio gamino knygos maketus. Vėliau bibliotekoje susipažino su tais žmonėmis, kurie negailėdami savo jėgų, padėjo stiprius pamatus Lietuvos valstybei.

Mes per mažai žinome apie svarbiausius mūsų valstybės įvykius. Dar mažiau žinome apie žmones, kurie tuos įvykius sukūrė. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai siekė pristatyti ir atskleisti iškiliausias mūsų valstybės asmenybes. Gamindami knygas, moksleiviai suprato , koks svarbus šis 20 Tarybos narių pasirašytas aktas, kuris visam laikui tapo tautos ir valstybės manifestu.

Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių:

• Saliamonas Banaitis

• Jonas Basanavičius

• Mykolas Biržiška

• Kazimieras Bizauskas

• Pranas Dovydaitis

• Steponas Kairys

• Petras Klimas

• Donatas Malinauskas

• Vladas Mironas

• Stanislovas Narutavičius

• Alfonsas Petrulis

• Antanas Smetona

• Jonas Smilgevičius

• Justinas Staugaitis

• Aleksandras Stulginskis

• Jurgis Šaulys

• Kazimieras Šaulys

• Jokūbas Šernas

• Jonas Vailokaitis

• Jonas Vileišis

Mokinių darbų paroda veikia APRC bibliotekoje. Kviečiame apsilankyti!