Skip to main content

ES informacijos centras

Informacijos centras skirtas moksleiviams ir mokytojams. Šiame centre, informaciniame kampelyje, kaupiama su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai, informacijos šaltiniai.

Lentyna – informacijos kampelis įrengtas mokyklos bibliotekoje, mokiniai laisvai gali naudotis visa esama informacija, žaisti žaidimus.