Skip to main content

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2018 m. birželio 27 d. 14.00 val.

Alytaus PRC, Putinų g. 40 Alytus, Didžioji salė


1. Dėl 2018 m. veiklos plano.

Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

 

2. Dėl 2018-2019 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėjas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė


3. Dėl sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo. Saugus plastiko gaminių naudojimas.

Pranešėja darbų ir civilinės saugos inžinierė Genutė Jakubauskienė

Pranešėja Chemijos mokytoja Jolanta Sakalauskienė