Skip to main content

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas

Konsultacijų grafikas technologijos egzaminui


Technologijų brandos egzamino programa


Technologijų mokyklinio brandos egzamino tvarkaraštisTechnologijų mokyklinio brandos egzamino metodiniai reikalavimai


Pavyzdinė technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo užduotis gaminiui


Pavyzdinė tecnologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo užduotis paslaugai


Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas (Pavyzdys1)

Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas (Pavyzdys2)


Reikalavimai technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo
aprašui

      I. Aprašo struktūra:

 1. Titulinis lapas.
 2. Techninė užduotis.
 3. Pagrindinės apraše vartojamos sąvokos.
 4. Projektavimas.
 5. Idėjos įgyvendinimo etapai.
 6. Medžiagų parinkimas egzamino baigiamojo darbo gaminiui produktui.
 7. Produktui gaminti pasirinktos darbo priemonės,.
 8. Darbų sauga.
 9. Technologiniai procesai ir jų rezultatai.
 10. Išvados.
 11. Literatūra.
 12. Priedai.

       II. Reikalavimai tekstui.

Formatas. Darbai spausdinami kompiuteriu vienoje A4 formato lapo pusėje. Paliekamos paraštės: viršuje ir apačioje turi būti po 2cm, kairėje – 3 cm, o dešinėje – 1,5 cm. , Šriftas ir tankis Spausdinama 12 taškų dydžio Times New Roman šriftu.

Turinys rašomas, kaip titulinis lapas didžiosiomis raidėmis (TURINYS).
Skyrių pavadinimai turinyje rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai mažosiomis raidėmis. Skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi 12 taškų pastorintu šriftu. Darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilėtarpiu. Tekstas lygiuojamas pagal abu šonus.

Puslapių numeracija.
Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis viršuje lapo ties viduriu. Pirmieji du puslapiai (titulinis ir turinys) nenumeruojami. Per visą darbą turi eiti ištisa skaitmeninė numeracija, atsispindinti ir turinyje (1,;  2.; 2.1.;  2.1.1., 2.2.;  3).

Lentelės. Paveikslai. Priedai (diagramos, schemos, grafikai). Darbe lentelės ir paveikslai numeruojami kiekviename skyriuje atskirai arabiškais skaitmenimis įrašant skyriaus numerį ir paveikslo (arba lentelės) eilės numerį. Šalia parašomi jų pavadinimai. Lentelės pavadinimas rašomas virš jos, 10 taškų pasvirusiu šriftu (3 lentelė. laidų pavyzdžiai), lygiuojant į dešinę paraštę. Paveikslo pavadinimas rašomas apačioje, centre, 10 taškų pastorintu šriftu (3.15 pav. Dviguba izoliacija)
Tekste minint iliustraciją ar lentelę, nurodomas jos numeris. Priedai rašomi pasvirusiu šriftu (Priedas Nr.1; Priedas Nr2). Jie dedami po turinio.

III. Literatūros sąrašas. Rašant darbą naudojama įvairi literatūra ir dokumentai, todėl prie kiekvieno darbo turi būti pateiktas literatūros sąrašas. Į literatūros sąrašą įtraukiami tik cituoti literatūros šaltiniai. Literatūros sąrašas pateikiamas atskiru skyriumi su antraštė LITERATŪRA.

FailaiDydis
TITULINIS.doc21 KB
Turinys.doc39 KB
TECHNOLOGIJOS EGZAMINAS.ppt358.5 KB
LITERATŪRA.doc37.34 KB