Skip to main content

Vairuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Transporto priemonių vairuotojų kroviniams vežti pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio profesinio mokymo kursai

Pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo trukmė – 154 val.

Dalyvio mokestis - 1400 Lt/406 Eur.

Kursų pradžia - Kursai vyks surinkus 10 asmenų grupę.

Išduodamas vairuotojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 2103. Pateikus šį pažymėjimą VĮ ,,Regitra” į vairuotojo pažymėjimą bus įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

Pradinę profesinę kvalifikaciją turi įgyti vairuotojai, turintys atitinkamų kategorijų vairuotojo pažymėjimą, išduotą po 2009 m. rugsėjo 10 d., bei asmenys siekiantys vairuoti C1 ir C1E kategorijų transporto priemones nuo 18 metų; C ir CE kategorijų transporto priemones nuo 21 metų. Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ir patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą, vairuotojas neprivalo įgyti teisės vairuoti nurodytų kategorijų transporto priemonių, bet privalo turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones. Vairuotojai kartu gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę.

Reikalingi dokumentai: medicininė pažyma, 1 foto nuotrauka, vairuotojo pažymėjimas, asmens dokumento kopija.

 

Periodinio profesinio mokymo trukmė – 35 val.

Dalyvio mokestis - 300 Lt / 87 Eur.

 Kursų pradžia - Kursai vyks surinkus 10 asmenų grupę.

Išduodamas vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimas, kodas 1107. Pateikus šį pažymėjimą VĮ ,,Regitra” į vairuotojo pažymėjimą bus įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

Šiuos kursus gali lankyti vairuotojai, įgiję C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d.

Reikalingi dokumentai: vairuotojo pažymėjimas.

Kviečiame registruotis : Alytaus profesinio rengimo centras, Putinų g. 40, Alytus

tel. (8 315) 77 979, mob. 8 618 00221, el. p. alytausprc@aprc.lt (būtinai nurodykite vardą pavardę, telefono numerį)