Skip to main content

Ūkininkavimo pradmenų kursai

Registruojami asmenys, pageidaujantys savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110).

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją , jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;

2. pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Informacija teikiama ir registruotis galite:

telefonu: (8 319) 59 192 ; (8 315) 77 979;

mob.: 8 673 20052; 8 618 00221; 8 611 27 152;

• atvykę į mokyklą – adresu: Putinų g. 40, Alytus arba Klevų g. 10, Balbieriškio mstl., Prienų r.;

• el. paštu: bzum@ringis.w3.lt arba alytausprc@aprc.lt (būtinai nurodykite vardą, pavardę ir telefono nr.).

Kompetencijų vertinimas vyksta adresu: Klevų g. 10, Balbieriškio mstl., Prienų r.