Skip to main content

Alytaus profesinio rengimo centre svečiavosi ilgamečiai partneriai iš Švedijos

            Šiandien Alytaus profesinio rengimo centre svečiavosi 9 asmenys iš Švedijos Brinellgymnasiet mokyklos. Tai ilgamečiai mūsų įstaigos partneriai, kurie kiekvienais metais noriai priima mūsų mokinius stažuotėms Švedijoje.

PROJEKTO Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230 DALYVĖS IŠVYKO Į ŠKOTIJĄ

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230 ,,Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi“ dalyvės, profesijos mokytojos Meilė Kazokienė, Irena Kastantinavičienė, Rita Ribinskienė ir Regina Prieskienienė 2010-05-23 išvyko į Škotiją, Dundee College. Vizitas truks vieną savaitę.

Svečio apsilankymas padavėjų barmenų profesijos praktinio mokymo pamokoje

Pagal vykdomą dvikalbio mokymo programą, į Alytaus profesinio rengimo centrą atvykęs Kanados Kvebeko Sostinės viešbučių mokyklos ir Limoilou koledžo profesijos mokytojas ekspertas Richard Rioux apsilankė ir padavėjų barmenų profesinio mokymo pamokoje. Pamoką vedė vyr. profesijos mokytoja Auksė Sapežinskienė. Pamokos metu P-71 grupės mokiniai įtvirtinto turimas stalų serviravimo ir lankytojų aptarnavimo žinias bei įgūdžius. Prieš pradėdamas padavėjo karjerą darbuotojas turi turėti teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei būti gerai psichologiškai pasiruošęs.

Sporto šventė

Gegužės 20 d. Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriuje vyko sporto šventė. Vaikinai ir merginos varžėsi komandinėse ir individualiose rungtyse. Vaikinų grupės dalyvavo 4x100 estafetinio bėgimo ir futbolo rungtyse, o merginų grupės – 4x100 estafetinio bėgimo rungtyje.

Svečias

Tikintis,kad dvikalbis mokymas  pagyvins visą pedagoginę mokyklos aplinką, teigiamai keis ją moderniosios pedagogikos kryptimi, skatins įvairovę, prisidės prie mokyklos tobulėjimo ir žengimo naujovių bei išsilavinimo standartų link, nuo 2009 metų rugsėjo 1-osios centre pradėtas įgyvendinti dvikalbis mokymas.

Naujienos iš stažuotės Lenkijoje

 

           Alytaus profesinio rengimo centras kartu su Lenkijos Gizycko apskrities profesinėmis mokyklomis įgyvendina projektą „Bendros profesinio mokymo iniciatyvos pasienio regione“ Nr.SPF/LT/2009/06/2.2.

Įgyvendinamas projektas "Bendros profesinio mokymo iniciatyvos pasienio regione"

 

            Alytaus profesinio rengimo centras kartu su Lenkijos Gizycko apskrities profesinėmis mokyklomis įgyvendina projektą „Bendros profesinio mokymo iniciatyvos pasienio regione“ Nr. SPF/LT/2009/06/2.2.

Skelbiami mokinių, kurie vyks stažuotei į Lenkiją, rezultatai

 

 

 

 

     Skelbiame mokinių, dalyvavusių atrankoje dėl stažuotės Lenkijoje, rezultatus:

Mokinio vardas, pavardė

Grupė

Egzaminai

Projektas "Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas" Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021

Baigiamas įgyvendinti projektas "Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas" Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021 finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Bendravimas su žiniasklaida neišvengiamas

Gegužės 11 dieną Alytaus profesinio rengimo centre vyko seminaras tema „Ugdymo įstaigos įvaizdis bendravimo su žiniasklaida ir ryšių su visuomene valdymo kontekste“. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto ir Lietuvos Žurnalistikos centro bendrųjų Žurnalistikos profesinių studijų diplomą turinti M.Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus praktikos vadovė Jūratė Šiumbrevičiūtė.

Padėka

Ugdymo plėtotės centre baigėsi metodinių darbų paroda „ES struktūrinių fondų vykdytų projektų rezultatų sklaida“. Parodoje buvo eksponuoti septyniolikos pedagogų metodiniai darbai. Ugdymo plėtotės centras reiškia padėką centrui už nuoširdų bendradarbiavimą, sėkmingą organizavimą, o visiems parodos dalyviams - už aktyvų dalyvavimą.

Skelbiami mokinių atrankos stažuotei į Lenkiją rezultatai

         Skelbiami 1 kurso mokinių atrankos stažuotei Lenkijoje rezultatai.

Mokinio vardas, pavardė

Grupė

Baranauskas Marius

Ž2

Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynės

Gegužės 6-8 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių XVIII - osios sporto žaidynės, į kurias iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos susirinko apie 200 sportininkų ir šalių atstovų.

Baltijos žaidynėse dalyvavo komandos, atstovavusios šias sporto šakas: krepšinio, tinklinio, stalo teniso, taip pat trikovės rungtis, kuriose dalyvavo mokyklų vadovų komandos.

Surinktas turinys