Profesinio mokymo programos baigusiems 10 klasių

Baldžiaus
Būsimieji baldžiai mokomi baldų (minkštųjų, sekcijinių bei grotelinių) konstrukcijos, paskirties ir gamybos technologijų, medienos apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrengimų ir įrankių naudojimo ir priežiūros, elektrotechnikos, braižybos, dizaino pagrindų ir kompiuterinės grafikos, baldų konstravimo, žaliavų savybių, medžiagų kiekių skaičiavimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, medienos apdirbimo ir baldų gamybos pramonės įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 52 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, baldų gaminimo ir kt. gebėjimai.
Baldžiaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.
Metalo apdirbimo staklininko
Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją metalo pjaustymui, gręžimui, tekinimui, frezavimui, šlifavimui, drožimui, universaliomis ir programinio valdymo staklėmis. Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: bendruosius metalo apdirbimo staklininko profesijos darbus, darbas universaliomis metalo apdirbimo staklėmis ir darbas su programinio valdymo staklėmis. Metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visus privalomuosius modulius.
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.
Asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Virėjo
Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. Programoje numatyta 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas; Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas; Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas. Taip pat numatyti 5 pasirenkamieji moduliai: Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas; Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas; Picų gaminimas; Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas; Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.