Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Mokymai pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa, v.k. 296081073. Trukmė 160 val.

Asmuo, baigęs Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, gebės įgytas žinias taikyti verčiantis žemės ūkio veikla, žuvininkyste ir/ar miškininkyste.

Mokymo programa vykdoma šiais mokymo proceso organizavimo būdais: kasdieniu ir savišvietos.

Kasdieniu mokymo būdu užsiėmimai vykdomi surinkus grupę (ne mažiau kaip 5 asmenys).

Asmenys, norintys mokytis kasdieniu būdu, pateikia:
– išsilavinimo dokumentą;
– asmens tapatybės dokumentą.

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinime tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Šiems asmenims vyksta konsultacijos, jie ruošia ir pristato baigiamuosius darbus.

Asmenys, norintys įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, pateikia:
– išsilavinimo dokumentą;
– asmens tapatybės dokumentą.

Eil. Nr. Mokymų pradžios data Mokymų pabaigos data Baigiamojo darbo pristatymo data
1. 2022-02-01 2022-02-28 2022-02-28
2. 2022-03-01 2022-03-25 2022-03-25
3. 2022-03-28 2022-04-22 2022-04-22
4. 2022-04-25 2022-05-20 2022-05-20
5. 2022-05-23 2022-06-17 2022-06-17

Informacija teikiama: (8 660) 82 537, (8 674) 01 572
el.paštas: [email protected]