Naujienos

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2022 06 22

2022 m. birželio 28 d. 9.00 val. Didžiojoje salėje, Putinų g. 40, vyks Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl įstaigos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo.

        Pranešėjas – direktorius V. Zubras

 

2. Dėl įstaigos projektinės veiklos rezultatų.

        Pranešėja – Vystymo skyriaus vedėja J. Miliauskė

 

3. Dėl 2022-2023 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė
Direktorius V. Zubras