Naujienos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021 M. KOVO 29 – BALANDŽIO 2 D.

2021 03 26

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" (suvestinės redakcija nuo 2021-03-22) 2.2.9. punktu: skaityti daugiau