Profesinio mokymo programų moduliai skirti bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams

Mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje (I-IV gimnazijos klasėse), gali mokytis ir Alytaus profesinio rengimo centre profesinių mokymo programų modulių.
• Jei I ir II gimnazijos klasės mokinys pasirenka modulius, jis nesimoko technologijų ir žmogaus saugos;
• Jei III ir IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka modulius, jis nesimoko technologijų ir menų.

Kuo patrauklus mokymasis pagal modulius?
1. Mokiniai gali susipažinti su pasirinkta profesija modernioje mokymosi ir darbinėje aplinkoje;
2. Mokantis, įgyjamos kompetencijos, kurias galima panaudoti atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, rengiant projektinius, kūrybinius, tiriamuosius, brandos darbus, laikant technologijų brandos egzaminus;
3. Asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

Prašymai mokytis pildomi savarankiškai LAMA BPO informacinėje sistemoje, arba Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270 arba el. p. [email protected]


Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo) (Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Išvardyti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimu, statybinių medžiagų, gaminių rūšis, apibūdinti jų savybes ir paskirtį;
Pakrauti, iškrauti, sandėliuoti plytelių klojimo bei tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą;
Išvardyti asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus;
Apibrėžti tvarios statybos principus;
Paruošti plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietas pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos bei tvarios statybos principus;
Apibrėžti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus;
Sumontuoti paaukštinimo įrangą;
Paruošti plytelių klojimo ir tinkavimo darbų įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui;
Išdėstyti medžiagas darbo zonoje;
Sutvarkyti darbo vietą, įrankius ir atliekas.
Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas (Virėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Palaikyti asmens ir darbo vietos higieną pagal geros higienos praktikos taisykles;
Tvarkyti indų surinkimo ir plovimo vietas pagal geros higienos praktikos taisykles;
Tvarkyti skirtingas maitinimo įmonės zonas pagal geros higienos praktikos taisykles;
Pildyti geros higienos praktikos taisyklių dokumentus pagal gamybos vadovo nurodymus;
Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas;
Parinkti maisto produktus ir žaliavas;
Naudotis receptūromis ir technologijos kortelėmis;
Ruošti maisto produktus ir žaliavas;
Laikyti maisto produktus ir žaliavas pagal geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus;
Saugiai atlikti pirminį žaliavų, reikalingų patiekalams gaminti, paruošimą;
Valyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą;
Saugiai dirbti įrenginiais, įrankiais ruošiant žaliavas patiekalams gaminti;
Saugiai ruošti žaliavas atliekant žaliavų paruošimo technologines operacijas;
Ruošti darbui, prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą.
Brėžinių skaitymas ir braižymas (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti brėžinių standartų normatyvinius dokumentu, brėžinių įforminimą pagal brėžinių standartų reikalavimus;
Skaityti ir analizuoti brėžinius;
Parinkti brėžinių formatus;
Braižyti brėžinius taikant brėžinių sudarymo ir apipavidalinimo taisykles.
Elektronikos komponentų ir įtaisų parinkimas bei sujungimas (Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti elektrotechnikos dėsnius ir praktiškai juos taikys, elektrinių schemų simbolius ir matavimo vienetus;
Taikyti elektrotechnikos elementų veikimo principus;
Parinkti tinkamą elektrinių parametrų matavimo priemonę ir matavimo būdą;
Naudojantis skirtingais matavimo prietaisais ir metodais, nustatys, įvertins ir palygins elektrinius parametrus;
Įvertinti elektrinės mechatroninės sistemos techninę būklę, nustatys gedimą, nuspręs, kaip gedimą pašalinti, įvertins eksploatavimo sąlygas;
Paaiškinti ir taikys darbų saugos reikalavimus;
Naudojantis informacinėmis technologijomis, braižyti ir paaiškinti principines elektrines schemas;
Sujungti atskirus elementus į vieną pagal loginę seką veikiančią sistemą;
Demonstruoti elektrinių sistemų montavimą.
Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra (Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Įrengti takus, aikšteles, laiptus;
Įrengti dekoratyvinius baseinus, tvenkinius;
Įrengti atramines sieneles, treliažus, pergoles, arkas.
Metalo technologiniai darbai (Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Įvardyti eksploatacinių medžiagų – benzino, dyzelinių ir dujinių degalų, alyvų, techninių skysčių – savybes ir panaudojimo ypatumus;
Paaiškinti juodųjų ir spalvotųjų metalų, jų lydinių, antifrikcinių ir miltelinių, nemetalinių medžiagų paskirtį, savybes, gamybą, panaudojimą, apdirbimo savybes, jų parinkimą konkrečioms detalėms gaminti;
Apibūdinti techniniuose matavimuose naudojamus vienetus, sistemas, nuokrypius ir sąlaidas, įrankius, prietaisus bei paaiškins matavimų atlikimo procesus ir gautų rezultatų apibendrinimus;
Paaiškinti braižymui keliamus reikalavimus, kirtinių, pjūvių, išardomų ir neišardomų sujungimų, pavarų, šiurkštumo, tolerancijų, terminio apdirbimo, suvirinimo ir litavimo vaizdavimą, kinematinių, hidraulinių, pneumatinių schemų žymėjimą ir skaitymą;
Apibūdinti šiuolaikinius metalo apdirbimo būdus, technologijas, naudojamus įrankius, šaltkalvio ir kalvio operacijas;
Apibūdinti metalų ir nemetalinių medžiagų suvirinimo ir litavimo būdus, įrengimus, technologijas ir suvirinimo režimų, medžiagų pasirinkimą;
Vadovaujantis technologiniais reikalavimais, paruošti matavimo priemones darbui bei atlikti matavimus;
Laikantis reikalavimų, nubraižyti duotų mazgų, detalių vaizdus, kirtimus, pjūvius, nurodyti nuokrypas, šiurkštumą, sąlaidas ir kitus būtinus parametrus;
Apdirbti metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio ir mechaninio apdirbimo būdais;
Suvirinti ir sulituoti metalus ir nemetalines medžiagas, tinkamai sureguliuoti suvirinimo ir litavimo įrangą.
Pasiruošimas aptarnauti svečius (Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių tipus, paskirtį ir joms keliamus reikalavimus, jų klasifikavimą;
Apibūdinti reikalavimus, taikomus padavėjo asmens higienai, darbo drabužiams, laikysenai;
Apibūdinti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių prekybos patalpų, prekybos salės baldų paskirtį ir priežiūrą;
Saugiai dirbti svečių aptarnavimo paruošiamuosius darbus;
Paruošti prekybos salę, servantą ir kitą inventorių svečiams aptarnauti;
Apibūdinti stalo įrankių, indų, taurių, užtiesalų, servetėlių ir rankšluostėlių, padėklų ir kitų reikmenų asortimentą, paskirtį, laikymo sąlygas;
Paaiškinti padavėjo darbo technikos reikalavimus;
Nešti lėkštes, padėklus, įrankius, taures ir kitą serviravimo inventorių;
Paruošti stalo serviravimo inventorių stalui serviruoti;
Taikyti stalo serviravimo reikalavimus;
Apibūdinti įvairių stalo puošybos elementų paskirtį;
Dengti stalą pagal pagrindines stalo serviruotes, laikantis serviravimo darbų sekos;
Parinkti serviravimo inventorių ir serviruoti stalus.
Šukuosenų modeliavimas (Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti plaukų garbanojimui, tiesinimui, džiovinimui naudojamų įrankių paskirtį, eksploatavimą;
Parinkti priemones trumpalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui;
Sugarbanoti plaukus;
Tiesinti plaukus;
Parinkti priemones ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui;
Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą;
Atlikti ilgalaikį plaukų tiesinimą;
Atlikti karštąjį plaukų garbanojimą;
Konsultuoti klientą kaip prižiūrėti plaukus po ilgalaikio garbanojimo ir (arba) tiesinimo;
Apibūdinti šukuosenų stilius, šukuosenos komponavimo principus;
Klasifikuoti šukuosenas;
Suplanuoti šukuoseną remiantis kliento plaukų ir veido analize;
Parinkti priemones bei dekorą šukuosenai atlikti;
Paaiškinti šukuosenų dekoro stiliaus, spalvų tendencijas;
Kurti plaukų dekoravimo priemones atsižvelgiant į šukuosenos paskirtį, plaukų ilgį;
Dekoruoti šukuosenas dekoravimo priemonėmis.
TR1 kategorijos traktorių vairavimas (Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti traktorių TR1 konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir priežiūros reikalavimus;
Parinkti, naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
Taikytis darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus;
Apibūdinti priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus bei reguliavimus;
Sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbs su jais;
Valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų darbą;
Išvardinti dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, augalų priežiūros mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Mokės jomis dirbti, jas reguliuoti, diagnozuoti ir taisyti gedimus;
Sudaryti, paruošti, dirbti ir eksploatuoti bei laikyti traktorius, žemės ūkio mašinas, traktorinius agregatus;
Apibūdinti traktorių TR1 ant kurių sumontuoti mechanizmai ir konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos, darbo ir valdymo ypatumus;
Apibūdinti ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. spec. mechanizmų konstrukcijas, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, taisyti gedimus ir prižiūrėti mašinas.
Tvarkos virtuvėje palaikymas (Virėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Paaiškinti maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, ženklinimą;
Apibūdinti virtuvės patalpų zonų paskirtį, darbo vietos reikalavimus;
Ruošti virtuvės patalpų darbo zonas pagal darbo vietos reikalavimus;
Tvarkyti darbo vietas ir inventorių pagal geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus;
Taikyti virėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir laikysenai keliamus reikalavimus;
Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas;
Apibūdinti virtuvės įrenginių paskirtį;
Saugiai dirbti virtuvės įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.