Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Profesinio mokymo programų moduliai skirti bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams

Mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje (I-IV gimnazijos klasėse), gali mokytis ir Alytaus profesinio rengimo centre profesinių mokymo programų modulių.
• Jei I ir II gimnazijos klasės mokinys pasirenka modulius, jis nesimoko technologijų ir žmogaus saugos;
• Jei III ir IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka modulius, jis nesimoko technologijų ir menų.

Kuo patrauklus mokymasis pagal modulius?
1. Mokiniai gali susipažinti su pasirinkta profesija modernioje mokymosi ir darbinėje aplinkoje;
2. Mokantis, įgyjamos kompetencijos, kurias galima panaudoti atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, rengiant projektinius, kūrybinius, tiriamuosius, brandos darbus, laikant technologijų brandos egzaminus;
3. Asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

Prašymai mokytis pildomi savarankiškai LAMA BPO informacinėje sistemoje, arba Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270 arba el. p. [email protected]


Picų gaminimas (Virėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį.
Ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
Naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis.
Kepti, apipavidalinti ir patiekti picas.
Mobiliųjų robotų montavimas ir programavimas (Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa)
Apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus.
Išnagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese.
Išnagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas.
Paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus.
Sujungti atskirus roboto elementus į vieningą sistemą.
Pademonstruoti valdymo programos įdiegimą ir roboto valdymą.
Plaukų puoselėjimo procedūros (Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa)
Išmanyti plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūrų kosmetinėmis priemonėmis technologijas, medžiagas, priemones ir įrangą.
Puoselėti plaukus taikant įvairias plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūras kosmetinėmis priemonėmis.
Paruošti plaukų puoselėjimo priemones iš natūralių medžiagų.
Puoselėti plaukus taikant priemones iš natūralių medžiagų.
Konsultuoti klientus kaip puoselėti plaukus natūraliomis medžiagomis.
TR1 kategorijos traktorių vairavimas (Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa)
Mokiniai gebės:
Apibūdinti traktorių TR1 konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir priežiūros reikalavimus.
Parinkti, naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Taikytis darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus.
Apibūdinti priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus bei reguliavimus.
Sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbti su jais.
Valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų darbą.
Išvardinti dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, augalų priežiūros mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Mokės jomis dirbti, jas reguliuoti, diagnozuoti ir taisyti gedimus.
Sudaryti, paruošti, dirbti ir eksploatuoti bei laikyti traktorius, žemės ūkio mašinas, traktorinius agregatus.
Apibūdinti traktorių TR1 ant kurių sumontuoti mechanizmai ir konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos, darbo ir valdymo ypatumus.
Apibūdinti ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. spec. mechanizmų konstrukcijas, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, taisyti gedimus ir prižiūrėti mašinas.