INFORMACIJA DARBUOTOJAMS DĖL SKIEPIJIMO

  • INFORMACIJA DARBUOTOJAMS DĖL SKIEPIJIMO
INFORMACIJA DARBUOTOJAMS
DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA
COVID-19 LIGOS VAKCINA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-01-28 įsakymu Nr. V-179 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių grupių nustatymo" 1.12 punktu, dalis mūsų įstaigos darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, bus skiepijami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.
Direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-014 yra patvirtintas Darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, sąrašas.
Atsiradus galimybėms skiepytis kitiems darbuotojams, apie tai informuosime.
Genė Jakubauskienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė