INFORMACIJA DARBUOTOJAMS DĖL PROFILAKTINIO TESTAVIMO ESAMAI COVID-19 LIGAI NUSTATYTI

  • INFORMACIJA DARBUOTOJAMS DĖL PROFILAKTINIO TESTAVIMO ESAMAI COVID-19 LIGAI NUSTATYTI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-02-25 sprendimo Nr. V-384  ,,Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 6 ir 7 punktais, mūsų įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, gali  nemokamai atlikti profilaktinius tyrimus esamai COVID-19 ligai nustatyti.

Direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-034  ,,Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) proceso organizavimo“ yra patvirtintas Darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ir galimybes nemokamai atlikti tyrimus esamai COVID-19 ligai nustatyti, sąrašas. Sąrašas yra nebaigtinis ir bus nuolat papildomas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl karantino sąlygų.

Profilaktiniams tyrimams reikia registruotis internetu 1808.lt. Tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Tyrimai neatliekami darbuotojams:

  •  kuriems prieš mažiau nei 90 dienų buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) tyrimų metodais;
  • kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą (antikūnų tyrimas).

Profilaktinis testavimas yra labai svarbi priemonė, kuri gali reikšmingai prisidėti prie koronaviruso ligos plitimo valdymo.

 

Genė Jakubauskienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė