Contacts

Administracija

Vytautas Zubras

Mokyklos direktorius
+370 682 23 604

Palmira Raginienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
+370 606 92 094

Bronius Petkus

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
+370 687 20 875

Rima Jarmalavičiūtė

Sekretorė
+370 315 77 979

Neringa Sivilevičienė

Vyr. buhalterė
+370 315 77 507

Ilona Surdokienė

Buhalterė
+370 315 77 979

Nijolė Brusokienė

Paslaugų verslo sk. vedėja
+370 686 02 041

Vilma Berankienė

Statybos technologijų ir verslo sk. vedėja
+370 683 65 369

Laima Majauskienė

Žemės ūkio sk. vedėja
+370 674 01 572