Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai sėkmingai stažuojasi užsienyje

2023 06 30

 Alytaus profesinio rengimo centras sėkmingai įgyvendino dar vieną Erasmus+ programos projektą „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768. Per 2021–2023 mokslo metus stažuotis į užsienio šalis pagal šį projektą išvyko 168 įvairias profesinio mokymo programas pasirinkę mokiniai, 28 juos lydintys asmenys ir 27 profesijos mokytojai. Alytaus profesinio rengimo centro mokinai ir mokytojai stažavosi Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Danijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Kipre, Prancūzijoje ir Slovėnijoje.

Mokiniai, dalyvavę projekte „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“, patobulino savo technologines žinias ir gebėjimus, profesinius įgūdžius, susipažino su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais. Pagerėjo mokinių socialinės ir bendrosios kompetencijos, tarpkultūrinis bendravimas, socializacija, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžiai, padidėjo pasitikėjimas savimi. Grįžę iš stažuočių mokiniai noriai dalino patarimus savo kolegoms, kurie dar tik galvoja pasinaudoti šia Alytaus profesinio rengimo centro ir Erasmus+ programos teikiama galimybe. O patarimai patys įvairiausi - nuo to ką įsidėti į lagaminą iki to kaip valdyti savo finansus ar kaip susikalbėti nemokant ispanų kalbos. Bet visi iki vieno siūlė nebijoti ir būtinai dalyvauti Erasmus+ programos projektuose. Didelė dalis mokinių prisipažino, kad su malonumu šią patirtį pakartotų dar kartą.

Profesijos mokytojai susipažino su užsienio šalių profesinėmis mokyklomis, jų turima mokymo baze, modulinėmis programomis, praktinio mokymo organizavimu, verslo įmonėmis, kuriose mokiniai atlieka praktiką. Visi patobulino savo profesines bei socialines kompetencijas, perėmė geriausias ugdymo praktikas, dalinosi gerąja patirtimi su užsienio kolegomis, parsivežė naujų idėjų, kurias pritaikys darbe.

Visi mokiniai ir mokytojai, vykę į stažuotes, gavo sertifikatus bei Europass mobilumo dokumentus, patvirtinančius dalyvavimo tarptautinėse stažuotėse metu įgytą profesinę patirtį.

 

Šis projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.