Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Vykdomi projektai

      


Erasmus+ projektas Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000126097

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000126097.

Projekto tikslai:

 • Ugdyti mokinių ir mokytojų bendruosius gebėjimus ir universaliuosius įgūdžius, vykdant tarptautinius projektus ir  plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.
 • Taikyti praktikoje mokinių STEAM ir inžinerijos žinias, vykdant tarptautinius projektus.
 • Parengti mokytojus sėkmingai įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, dirbant su mažiau galimybių turinčiais mokiniais ir skatinant juos dalyvauti projektinėse veiklose.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta 10 mokinių ir 4 mokytojų stažuotės įvairiose Europos šalyse.

                             Projekto biudžetas 23 490,00 Eur.

Erasmus+ projektas Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000130726

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000130726.


Projekto tikslai:

 • Ugdyti mokinių profesines kompetencijas bei mokytojų profesinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius.
 • Sustiprinti mokinių bei mokytojų bendruosius gebėjimus ir universaliuosius įgūdžius.
 • Vykdyti kokybiškus mobilumo projektus bei taikyti skaidrų rezultatų vertinimą ir pripažinimą.


Projekto įgyvendinimo metu numatyta 27 mokinių ir 4 mokytojų stažuotės įvairiose Europos šalyse bei 3 kviestinių ekspertų vizitai Alytaus profesinio rengimo centre.


Projekto biudžetas 113 730,00 Eur.

Erasmus+ projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000060881

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000060881.


Projekto tikslai:

 • Ugdyti mokinių profesines kompetencijas bei mokytojų profesinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius.
 • Sustiprinti mokinių bei mokytojų bendruosius gebėjimus ir universaliuosius įgūdžius.
 • Vykdyti kokybiškus mobilumo projektus bei taikyti skaidrų rezultatų vertinimą ir pripažinimą.


Projekto įgyvendinimo metu numatyta 96 mokinių, 2 absolventų ir 9 mokytojų stažuotės įvairiose Europos šalyse.


Projekto biudžetas 350 000,00 Eur.

Erasmus+ projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000020863

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000020863.


Projekto tikslai:

 • Ugdyti mokinių profesines kompetencijas bei mokytojų profesinius įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius.
 • Sustiprinti mokinių bei mokytojų bendruosius gebėjimus ir universaliuosius įgūdžius.
 • Vykdyti kokybiškus mobilumo projektus bei taikyti skaidrų rezultatų vertinimą ir pripažinimą.


Projekto įgyvendinimo metu numatyta 5 projekto dalyvių dalyvavimas AEHT tarptautiniame konkurse Estijoje, bei 8 mokytojų stažuotės Italijoje ir Portugalijoje.


Projekto biudžetas 26 790,00 Eur.

„Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas" Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas" Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002

Alytaus profesinio rengimo centras (APRC) su projekto partneriu Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centru (TECHIN) įgyvendina projektą „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas”, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra”.

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės švietimo paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Projekto metu bus papildomai įsigyjama moderni įranga, modernizuojama Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro švietimo infrastruktūra. Tokiu būdu bus didinama mokslo ir švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos aukštesnei mokymų kokybei, prieinamumo ir interaktyvumo didinimui, besimokančiųjų skaičiaus didėjimui.

Bendra projekto vertė – 5 047 374,45 Eur. iš jų Alytaus profesinio rengimo centrui skirtos lėšos: 3 968 959,32 Eur.
JUNGTINIS PROJEKTAS PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN! Nr. 10-010-J-0001-J02-00011
 
JUNGTINIS PROJEKTAS
PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!
Nr. 10-010-J-0001-J02-00011

Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto vykdytojas – Alytaus profesinio rengimo centras

Veikla: Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. kovo 29 d.

Iš viso projekto eigoje bus įgyvendintos 15 pameistrysčių:

 • 6 suvirintojo modulinės profesinio mokymo  programos mokiniai (T32071502 T43071503 P32071504  P32071501 P42071501 P43071501);
 • 7 šaltkalvio modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (T32071503, P32071503):
 • 2 automatinių sistemų mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P42071401, P43071402, T43071404).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

JUNGTINIS PROJEKTAS PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN! Nr. 10-010-J-0001-J01-00019
Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto vykdytojas – Alytaus profesinio rengimo centras

Veikla: Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. kovo 29 d.

Iš viso projekto eigoje bus įgyvendintos 25 pameistrystės:

• 12 suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos mokinių (T32071502 T43071503 P32071504 P32071501 P42071501 P43071501);

• 5 apdailininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P32073213, T32073213, P32073205, T43073212);

• 2 virėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P42101307, P43101310, T43101311);

• 2 padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa mokiniai (P42101302, P43101303);

• 2 automobilių mechaniko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (M43071604, M44071601);

• 2 automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (M43071601, M44071603).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

EKSPERIMENTINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PLĖTOJIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE
EKSPERIMENTINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PLĖTOJIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Projekto Nr. 10-024-P-0005

Projekto pavadinimas „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Alytaus profesinio rengimo centre"

Programa - Naujos kartos Lietuva

Projektą finansuoja - Europos Sąjunga NextGenerationEU

Projektui įgyvendinti skirta 65 833,49 Eur.

Projekto vykdytojas - Centrinė projektų valdymo agentūra

Projekto partneriai - Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto tikslas – Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, sudaryti galimybę mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Projekto tikslinė grupė - Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, sudaryti galimybę mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Projekto rezultatas - Eksperimentinė profesinio mokymo programoje mokysis 159 mokiniai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2024-08-31

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557)

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557, angl. “Upskilling adult educators”). Projekte dalyvauja partneriai iš Graikijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos.

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti mokymo kokybę suaugusiųjų švietime, atsižvelgiant į besimokančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą. Šiuo tikslu projekte bus numatytos: a) priemonės, reikalingos suaugusiųjų švietimo specialistų žinių, įgūdžių ir kompetencijų suaugusiųjų mokymo didaktikos srityje vertinimui pagerinti, ir b) pagerės suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymosi motyvacijos rezultatai; dalyvavimas vykdant projekto mokymo veiklą ir išteklius. Be to, projektas bendradarbiaus su suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais, kad inicijuotų veiksmus, kurie pagerintų suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, kad atitiktų (potencialių) besimokančių suaugusiųjų poreikius.

Numatomi rezultatai:

 • Sukurta diagnostinė priemonė, skirta įvertinti suaugusiųjų švietėjų veiklą, atsižvelgiant į suaugusiųjų motyvavimą ir įtraukimą į mokymosi veiklą;
 • Modulinio kurso programa, skirta patobulinti suaugusiųjų švietėjų žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • Atviri švietimo šaltiniai;
 • Rezultatų patvirtinimas;
 • Vertinimo gairės ir rekomendacijos rezultatų integravimui į švietimo praktiką.

Tikslinės grupės:

 • Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir individualūs pedagogai;
 • Vietos valdžios institucijos / bendruomenės teikėjai ir ne pelno organizacijos;
 • Organizacijos, teikiančios karjeros konsultacijas, profesines ir švietimo konsultacijas socialiai remtinoms grupėms;
 • Nacionalinės ir Europos švietimo ir socialinės politikos tyrimų institucijos;
 • Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą teikėjų asociacijos ES ir nacionaliniu lygiu;
 • Neįgaliųjų grupių asociacijos.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.11.30

Projekto biudžetas: 319 275,00 Eur.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS ELEKTRINĖS) DIEGIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE“
Projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Alytaus profesinio rengimo centre"

Apie projektą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Alytaus profesinio rengimo centrui skyrė finansavimą pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose".

Projekto lėšomis Alytaus profesinio rengimo centro trijuose pastatuose: Putinų g. 40, Alytus, A. Jonyno g. 12A Alytus, A. Sakalausko g. 10 Alytus, bus įdiegtos saulės fotovoltinė elektrinės. Bendra saulės fotovoltinių elektrinių galia - 229,88 kW. Šios įrangos pagalba numatoma pagaminti apie 215 215 MWh elektros energijos per metus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 01 – 2023 01
Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis.

„Elektriko modulinės profesinio mokymo programos patrauklumo didinimas“ Nr. KA220-VET-6ABB1E4AKA2
„Elektriko modulinės profesinio mokymo programos patrauklumo didinimas" pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591, angl. „Improving the Efficiency and Attractiveness of Vocational Education/Training of Electricians").

Projekto partneriai: Social CRM Research Center e. V. (Vokietija), Rezeknes tehnologiju akademija (Latvija), European Center for Education, Science and Innovation (Bulgarija), Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva), iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktatóés Kutatóközpont Kft. (Vengrija), Schnellkraft Personalmanagement GmbH (Vokietija).

Projektu siekiama ugdyti naujas profesijos mokytojų ir mokinių kompetencijas, orientuotas į elektriko energetinio efektyvumo srityje atliekamus darbus. Didelį dėmesį skiriant „išmaniojo namo" darbams, taip prisidedant prie Europos elektros pramonės dabarties problemų sprendimo - kvalifikuotų specialistų trūkumo. Projekto veiklos orientuotos į elektriko profesijos ateities darbo specifiką ir tam reikalingų kompetencijų ugdymą.

Įgyvendinant projektą profesijos mokytojams bus organizuojami pastato elektros energijos instaliacijos efektyvumo mokymai.

Įgyvendinus projektą bus parengti kvalifikuoti specialistai gebantys taikyti šiuolaikinius technologinius sprendimus mažinant pastatų energijos suvartojimas bei CO2 emisija.

Projekto laikotarpis: 2021.11.01-2023.10.31

Projekto biudžetas: 135 116,00 Eur.
CIRCVET - Žiedinės ekonomikos praktinio mokymo medžiaga plastiko gamybos įmonėms
 

CIRCVET projektą finansuoja ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP – Švietimo ir įmonių aljansai
Projekto pradžia - 2022 m. rugsėjis, pabaiga – 2025 m. rugpjūtis.

TIKSLAI:
• pagal įmonių poreikius parengti mokymo medžiagą, apimančią visą plastiko vertės grandinę 6 ES kalbomis;
• pritaikyti mokymus pirminiame profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme;
• sukurti akredituotus MOOC/NOOC modulius;
• sukurti el. mokymo platformą;
• sukurkti tvirtus ryšius tarp akademinės aplinkos/profesinio mokymo centrų/įmonių;
• išbandyti ir patvirtinti kursus beveik 80-yje įmonių ir su beveik 200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo studentų.

VEIKLOS:
Projekto metu bus sukurtas veiklų komplektas, skirtas įmonių poreikiams išanalizuoti, jų interesams patenkinti ir siekti, kad plastiko pramonės vertės grandinėje būtų skatinama aktualesnio ir kokybiškesnio švietimo ir profesinio mokymo pasiūla.

PROJEKTO PARTNERIAI:
- 5 partneriai (AIJU, CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS, LINPRA) yra asociacijos ar klasteriai, kurie atstovauja sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ). 3 iš jų taip pat yra tyrimų centrai (CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS), remiantys inovacijas;
- 5 partneriai (KIMW-Q, ULPGC, UNITRENTO, APRC, VPM) atstovauja švietimo ir mokymo sektorių kaip universitetai arba profesinio mokymo centrai;
- 1 partneris (IDL) turi techninių kompetencijų ir patirties kuriant ir diegiant IRT išteklius;
- 1 partneris (HIT) atspindi verslo modelių ir verslumo naujoves, pagrindinius perėjimo prie žiedinės ekonomikos modelio aspektus.
„Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

„Link ekologinės profesinės mokyklos: ateik ir pradėk!“

„Nordplus Junior 2022" NPJR-2022/10175 projektas „LINK EKOLOGINĖS PROFESINĖS MOKYKLOS: ATEIK IR PRADĖK!".
Projekto tikslas – stiprinti bendradarbiavimą švietimo srityje ir prisidėti prie profesinių mokyklų mokinių, mokytojų ir darbuotojų rengimo žalesnei ateičiai. Projektu siekiama didinti informuotumą apie darnų vystymąsi ir klimato kaitą profesiniame mokyme Šiaurės / Baltijos šalių regione, dalijantis žiniomis ir patirtimi, sutelkiant dėmesį į kiekvieno profesinio mokymo dalyvio (mokinio, mokytojo ir kt.) atsakingą požiūrį į aplinką.


Įgyvendinant projektą planuojama:

 • Parengti ekologinės profesinės mokyklos koncepciją;
 • Įsteigti mokyklų ekologines tarybas;
 • Sukurti ir išbandyti projekto partnerių mokyklų ekologinių tarybų veiksmų planus;
 • Įrengti "žaliąją sieną", kurioje mokiniai galės auginti vaistažoles ir vaistažolių arbatas savo kasdieniams poreikiams.
 • Išplatinti ekologinės profesinės mokyklos idėją tarp Šiaurės ir Baltijos šalių profesinių mokyklų ir susieti ją su naujai sukurtu bendrų veiksmų dėl žalesnės ateities tinklu.

Projekto rezultatas – skirtingų profesinių mokyklų bendradarbiavimo tinklas, skirtas keistis patirtimi ir kurti naujus inovatyvius švietimo produktus, susijusius su ekologišku požiūriu į aplinką, atnaujintos profesinių mokyklų mokinių, mokytojų ir visos organizacijos žinios aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimais, nustatytos tolesnių veiksmų kryptys, kuriant ekologinę profesinę mokyklą.


Projekto partneriai

 • Alytaus profesinio rengimo centras;
 • Jelgavos technikos mokykla;
 • Kuresarės regioninis profesinio rengimo centras;
 • Joniškio žemės ūkio mokykla;
 • Vana-Vigalos technikos ir paslaugų mokykla.
Projekto trukmė: 2022 m. birželis – 2023 m. gruodis.
Projekto koordinatorė: Jelgavos technikos mokykla (Latvija).

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos virtualus turas“ Nr. PLKT-KV-21-1-00948-PR001

  

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos virtualus turas" Nr. PLKT-KV-21-1-00948-PR001

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos virtualus turas“ Nr. PLKT-KV-21-1-00948-PR001.
Pagrindinis projekto tikslas - dalintis gerąja patirtimi apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir padidinti Alytaus rajono patrauklumą vietos gyventojams bei lankytojams.
Tikslui įgyvendinti numatyti pagrindiniai projekto uždaviniai:
- Sukurti virtualų turą po Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklą ir jo apylinkes, pristatant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių žinomumą plačiąjai visuomenei, galimiems paramos gavėjams.
- Patalpinti virtualų turą viešai internete taip užtikrinant Alytaus rajono patrauklumo didinimą.
- Viešinti projekto rezultatus, ES lėšų panaudojimo naudą bei Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos galimybes.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas virtualus turas po Kurnėnų lauryno Radziukyno mokyklą ir jos apylinkes, sumodeliuota reali vieta elektroninėje erdvėje, kuri susidės iš 3D panoraminių nuotraukų ir ryšių tarp jų.
Projektas prisidės prie KPP žinomumo didinimo parengtu virtualiu turu, skirtu vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, taip gerinant kaimo įvaizdį ir šviečiant visuomenę. Tokiu būdu paskatinsime potencialius paramos gavėjus susipažinti ir būti įkvėptiems kitų projektų gerąja patirtimi. Tai būtų ir išliekamoji vertė. Viešinant projektą spaudoje bei internete informuosime visuomenę bei potencialius paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą ir jos teikiamą naudą, galimybėmis.
Projektas ne tik sustiprins kaimo patrauklumą, bet ir paskatins Lietuvos kaimo plėtros dalyvių tinklaveikos intensyvumą, aktyvesnį naujų dalyvių pasirengimą bei dalyvavimą ateinančiame ES finansavimo laikotarpyje. Projekto metu parengto virtualaus turo pagalba bei projekto viešinimo spaudoje ir internete metu bus parodoma kaip prie Lietuvos kaimo gražėjimo ir jo ekonomikos augimo prisideda europinė parama, skatinama daugiau gyventojų vykdyti veiklą kaime.
Projektas tikslingai prisidės prie KPP Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos žinomumo didinimo: 7 priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir 1 priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“.
 

 

 

 

„Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768
Erasmus+ programos projektas „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje"
Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768

Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Numatyta projekto trukmė – 2 metai (2020-2022m.). Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net dvidešimt priimančiųjų partnerių vienuolikoje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas.

Per du projekto įgyvendinimo metus numatytos stažuotės 154 mokiniams (t.y. apie 9% mokinių kasmet), 29 mokytojams (t.y. apie 7% mokytojų kasmet) ir trims absolventams (ErasmusPro).

ErasmusPro veikla bus vykdoma antrą kartą. Jos metu numatyta 2 virėjo ir 1 apdailininko (statybininko) specialybės absolventų stažuotė Ispanijoje ir Italijoje.

Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus arba juos rekomendavo partneriai esantys užsienyje.

Projekto temos:

- Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai santykiai, vystomasis bendradarbiavimas;

- Verslumo mokymasis - verslumo ugdymas.

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.

Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. Taip pat mokiniams ir mokytojams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos sertifikatai.

Projekto „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje" Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 2020 – 2022 metų stažuočių planas

Žalias pasaulis – žalia energija“ Nr.2020-1-AT01-KA229-077980_4)

Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė, suprasdama tvaraus elgesio mus supančioje aplinkoje svarbą, įsijungė į Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projekto „Žalias pasaulis – žalia energija" („Green world – Green energy" Nr.2020-1-AT01-KA229-077980_4) veiklas. Projektą koordinuoja gimnazija iš Wienner Neustadt miesto (Austrija). Projekto partneriai – Karaman miesto profesinė technikos mokykla (Turkija), Hunedoara vidurinė mokykla (Rumunija) ir Umberto Pomilo vardo technikos mokykla (Chieti-Scalo miestas, Italija).


Projekto tikslas - pagilinti mokinių supratimą apie alternatyvių energijos šaltinių svarbą tausojant aplinką ir natūralius išteklius. Įgyvendindami projektines veiklas sieksime šių svarbiausių uždavinių: įtvirtinti ilgalaikę mokyklos politiką taupant energiją ir tausojant aplinką bei skatinti kiekvieno mokinio tvarų gyvenimo būdą, kaip tolimesnio ekologiškai atsakingo ir sveiko asmeninio gyvenimo strategiją.


Vykdydami projektines veiklas susipažinsime su alternatyviais energijos šaltiniais ir išsiaiškinsime jų pasirinkimo bei panaudojimo kiekvienoje šalyje partnerėje prioritetus, svarbą bei tikėtiną poveikį ekonomikai bei aplinkai mokyklos dalyvės regione. Seminarai, paskaitos, susitikimai su ekologijos teoretikais ir praktikais, pokalbiai su vietinės valdžios atstovais, besirūpinančiais tvaria energetika ir ekologišku gyvenimo būdu; apsilankymai atliekų perdirbimo įmonėse, ekologiniuose ūkiuose ir gamyklose gaminančiose atsinaujinančios energijos įrenginius, suteiks duomenų ir medžiagos elektroniniams bukletams, laikraščiams ir e. knygai sukurti bei leis gautus rezultatus panaudoti pamokose ar užklasiniuose renginiuose.


Negalėdami organizuoti projektinių veiklų kiekvienoje šalyje gyvai, organizavome keletą internetinių susitikimų, kurių metu prisistatėme projekte dalyvausiančius žmones, mokyklas, susipažinome su savo šalių, regionų, mokyklų žaliąja politika. Paskutiniojo susitikimo metu nusprendėme, kad esame pavargę nuo nuotolinio mokymosi ir viliamės sulaukti projekto pratęsimo bei projektinių veiklų vykdymo lankantis partnerėse šalyse.


Projekto koordinatorė Jolanta Ručienė

„Specialūs metodai ypatingiems mokiniams“ Nr.2020-1-PL01-KA229-081704_4

Mūsų centro mokytojai, siekdami mokinių profesinio ir asmeninio tobulėjimo, skatina jų sąmoningą bei motyvuotą mokymąsi. Rasti mokymo metodus ir būdus, kurie atlieptų besimokančiojo individualų poreikį bei padėtų patirti mokymosi sėkmę, yra ypatingai svarbu.


Įsijungdami ir vykdydami Erasmus+ programos projekto „Specialūs metodai ypatingiems mokiniams" („Special methods for special students" Nr.2020-1-PL01-KA229-081704_4) veiklas, tikimės suteikti mokiniams galimybes tobulinti dalykinius ir asmeninius gebėjimus daugiakultūrėje aplinkoje, padėti patirti skirtingas mokymosi situacijas, išbandyti įvairius mokymo/mokymosi būdus ir kiekvienam atrasti efektyviausią būdą tobulėti. Mokytojai, dalyvausiantys projektinėse veiklose, turės puikią galimybę pagilinti ir praplėsti įvairias kompetencijas.


Partnerystę koordinuoja Technikos mokyklų centras (Chorzovas, Lenkija). Partneriai – Rocha Peixota vidurinė- profesinė mokykla (Povoa de Varzim, Portugalija), Carsamba vidurinė mokykla (Carsamba, Turkija), Rainio vidurinė mokykla (Ryga, Latvija).


Turėjome keletą internetinių partnerių susitikimų. Tikimės projekto veiklų pratęsimo ir galimybės gyvai pamatyti ir išbandyti įvairius mokymo ir mokymosi būdus.


Projekto koordinatorė Jolanta Ručienė

„Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme“ Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094491

       

Erasmus+ KA2 programos projektas „Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme" (projekto Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094491, angl. „eAssessment in VET").


Projekto partneriai: Pontydysgu limited (Jungtinė Karalystė), Synergasia Enegon Politon (Graikija), Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho (Portugalija), Instituut voor KennisManagement (Belgija), VEREIN ZUR BERUFSFORDERUNG DER BAUWIRTSCHAFT NORD EV (Vokietija), Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva).


Projekto tikslas yra padėti profesinio mokymo mokytojams ir meistrams naudotis el. vertinimu kartu su profesijos mokiniais, pateikiant gaires, įrankius, geriausią praktiką ir prieigą prie internetinės bendruomenės.


Projektas „eAssessment in VET" siekia sukurti profesinio rengimo mokytojams ir meistrams skirtą priemonių rinkinį, kuriame bus analizuojamos įvairios el. vertinimo priemonės, pateikiant geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su el. vertinimu profesinio rengimo ir mokymo srityje, ir gaires, padedančias mokytojams pereiti nuo siauro uždavinio vertinimo prie autentiškų, holistinių vertinimo metodų. Į jį bus įtraukti šeši vertinimo scenarijai skirtingoms situacijoms klasėje ir darbo vietoje statybų ir paslaugų sektoriuose, naudojant skaitmenines priemones ir autentiškus/holistinius metodus. Masinis atviras internetinis kursas bus atviras dalyviams visose šalyse, taip pat internetinė platforma, skirta remti „eAessessment for Profet" profesijos bendruomenę.


Projekto laikotarpis: 2021.06.30-2023.06.29
Projekto biudžetas: 233 630,00 Eur.

„Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
ERASMUS+ programos projektas „Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti" Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net septyniolika priimančiųjų partnerių dešimtyje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas. Projekte numatytos stažuotės 119 mokinių, 24 mokytojams. Taip pat numatyti du atvykstamieji dėstymo vizitai bei dvi ErasmusPro stažuotės Alytaus profesinio rengimo centro absolventams.
Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, bei laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus.
Projekto tikslai:
- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;
- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;
- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;
- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo(-si) metodus bei naują technologinę įrangą;
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.
Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje.
„Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421
Erasmus+ KA2 programos projektas „Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos" Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421

Projekto dalyviai – 10 mokymo įstaigų iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos

Pagrindinis projekto partneris  - Rajono švietimo plėtros centras Gižycke, Lenkijoje.

Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus Dzūkijos mokykla, Alytaus Dainavos progimnazija.

Projekto partneriai Latvijoje: Jelgavas tehnikums, Rigas 93. vidusskola, Rigas Lietuviešu vidusskola.

Projekto partneriai Lenkijoje: Zespol Szkol Elektronicznych i Informatycznych im. Kosmisji Edukacji Narodowej, Skola Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gizycku.

 

Projekto tikslai:

1. Pedagogų kompetencijų papildymas žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis, leidžiančiomis efektyviau ugdyti mokinių skaitymo kompetencijas.

2. Skaitymo regionuose partneriuose skatinimas (visuomenė, studentai, mokytojai, mokyklų administracija, vietos valdžia).

3. Veiksmingesnių strategijų, skirtų mokytis skaityti, sukūrimas ir įgyvendinimas mokyklose.

4. Apibrėžti šiuolaikinį mokyklos bibliotekos vaidmenį, jos tikslinę infrastruktūrą, įrangą ir darbuotojų kompetencijas.

5. Mokyklų komandų, turinčių kompetenciją veiksmingai mokyti skaityti, mokymas.

 

Projekto įgyvendinimo metu 50 darbuotojų iš visų mokyklų partnerių dalyvaus trijuose tarptautiniuose mokymuose.

Mokymų moduliai:

I modulis. Projekto dalyvių IT kompetencijų plėtojimas pagal „Skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir supratimo Europoje pagrindą DIGCO MP“, taikomą skaitymo mokymui ir darbui bibliotekoje.

II modulis. Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendintos novatoriškos vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo strategijos.

III modulis. Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose įgyvendintos skaitymo ugdymo strategijos. Šios veiklos demonstravimas mokyklose partnerėse.

IV modulis. Bibliotekų darbo organizavimas Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose bei miestuose.

 

Pirmi mokymai Lenkijoje 2020 m. lapkritis.

Antri mokymai Latvijoje 2021 kovas.

Treti mokymai Lietuvoje (APRC) 2021 spalis.

 

Projekto metu sukurta ir nuolat atnaujinama projekto internetinė svetainė lenkų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lt/
„Aktyvus dalyvis asmeniniame mokymesi visą gyvenimą“ Nr. 2019-1-ESO1-KA229-065600_6

               

Projektas „APPLE", tai yra aktyvus individualizuotas visą gyvenimą trunkantis mokymas, kuris reiškia skirtingus gyvenimo aspektus (kultūrinį, istorinį, bei skaitmeninį) ir įvairius iššūkius, su kuriais susiduria Europos mokiniai, ruošdamiesi tolesnėms studijoms ir būsimai karjerai.


Tai yra 24 mėnesių gerosios patirties mainų projektas, kurį sukūrė du profesinio mokymo centrai, vienas iš Portugalijos, kitas iš Lietuvos (Alytaus PRC) ir keturios bendrojo lavinimo mokyklos iš Turkijos, Rumunijos, Graikijos bei Ispanijos, kurios bendradarbiaus kartu su mokytojais ir mokiniais, norinčiais keistis ir dalytis žiniomis apie tai, kaip supažindinti mokinius su realybe, su kuria jie kartais susiduria turėdami įsidarbinimo sunkumų bei ribotas švietimo, socialines, kultūrines ir ekonomines galimybes.

Dėl šių priežasčių sutelksime dėmesį į tris pagrindines sritis:


• Mokymosi ir naujovių įgūdžiai: kritinis mąstymas, problemų sprendimas bei skaitmeninio raštingumo įgūdžiai;
• Karjeros ir gyvenimo įgūdžiai: lankstumas bei prisitaikymas, iniciatyvumas ir savirealizacija;
• Socialinė ir tarpkultūrinė sąveika.

„Pagalba mokiniams moksle ir informaciniame tinkle“ Nr. 2019-1-NL01-KA202-060504
Koordinatorius: Olandija, Aloysius Stichting mokymo centras
Partneriai: Vokietija, Prancūzija, Italija, Lietuva. Projektas vyksta nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio. Projekto trukmė - 36 mėnesiai.
Projekto tikslas - sukurto skaitmeninio aplanko (e-Portfolio) pritaikymas ir koregavimas pasitelkiant projekto partnerines mokyklas. Nauji tęstinio projekto COZIMA partneriai (Italija, Prancūzija ir Lietuva) pradeda naudoti e- Porfolio, kuris bus naudojamas kaip įrankis mokiniams įsitvirtinant darbo rinkoje. Mokiniai prisijungia prie e- Portfolio, pildo asmeninę informaciją apie save, savo pasiekimus, dalyvavimą stažuotėse, filmuotą, fotografuotą medžiagą apie savo gebėjimus, aprašo darbo patirtį, įsivertina savo kompetencijas, dalyvavimą renginiuose, Erasmus+ projektų mobilumose, pateikia sertifikatus ir t.t. Šis užpildytas aplankas bus siunčiamas darbdaviams darbinantis. Čia atsispindės visa asmeninė ir profesinė informacija apie baigusį mokyklą asmenį, kuris ieško darbo pagal savo įgytą specialybę.
„Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005.

Tikslas – sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo mokymosi galimybes.
Uždavinys – sudaryti palankias sąlygas suaugusiems asmenims, nebaigusiems bendrojo ugdymo programos, mokytis pagal pagrindinio/vidurinio bei profesinio mokymo programas.
Pietų Lietuvos regione nedarbas viena iš didžiausių socialinių, ekonominių problemų. 2018 m. sausio mėnesio Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis Alytaus apskrityje yra 11-15 procentų bedarbių nuo darbingo amžiaus gyventojų. Atlikus darbdavių apklausą paaiškėjo, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų apdirbamojoje gamyboje, paslaugų sektoriuje, logistikoje ir kitose srityse. Daugiau nei 18 procentų darbo biržoje registruotų asmenų pagrindine nedarbo priežastimi nurodė nepakankamą turimą išsilavinimą ir kompetencijas. Daugėja jaunų asmenų, kurie iškrenta iš švietimo sistemos neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo dėl noro kuo greičiau tapti savarankiškais ir pradėti darbinę veiklą. Tokie asmenys dažniausiai dirba nekvalifikuotą, mažai apmokamą darbą. Iš švietimo sistemos ar darbo rinkos iškrenta ir jaunos mamos, auginančios vaikus.
Įgyvendinant projektą, bus sudarytos sąlygos suaugusiems asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą profesinę kvalifikaciją. Projekto metu naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir mokymo formos, nuotolinio ir elektroninio mokymosi prieinamumas leis individualizuoti mokymąsi – mokytis jiems patogiu laiku ir tinkamu tempu bei gauti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą. Projekto dalyviai galės derinti mokymąsi ir darbą, užsitikrinti tolimesnio mokymosi tęstinumą. Projektas turės teigiamą poveikį suaugusių asmenų užimtumui, socialinei įtraukčiai, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumui bei ekonominiam konkurencingumui, sukurs veiksmingas sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą.
Projektas skirtas suaugusiems asmenims, kurie šiuo metu nesimoko ir neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Įgyvendinant projektą ,,Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" bus sudarytos sąlygos 64 asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą bei darbo rinkoje paklausią profesiją. Profesinis mokymas bus vykdomas mokykline bei pameistrystės mokymo forma.

Projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre! NR. 10-025-J-0001-J02-00004

 

Projektas - „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!"

Projekto numeris - NR. 10-025-J-0001-J02-00004

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

Projekto vykdytojai:

1. Alytaus profesinio rengimo centras 2. Europos socialinio fondo agentūra

Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023 m. rugsėjo mėn. – 2024 m. birželio mėn.

Bendra projekto vertė: 67 547,51 Eur.

Jungtinio projekto (JP) veikla – kitų profesinio mokymo įstaigų mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose. JP projekte numatyta, kad 100 proc., t.y. 149 mokiniai Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

Projekto metu praktinis mokymas Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose vykdomas pagal šias formaliojo profesinio mokymo programas: Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa - 49 mokiniai, Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa – 5 mokiniai, Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa - 5 mokiniai, Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa - 8 mokiniai, Elektriko modulinė profesinio mokymo programa – 31 mokinys, Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa - 51 mokinys.

JUNGTINIS PROJEKTAS - „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” 10-010-J-0001-J03-00026

 

Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto vykdytojas – Alytaus profesinio rengimo centras

Veikla: Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. birželio 30 d.

Projekto numeris - 10-010-J-0001-J03-00026

Iš viso projekto eigoje bus įgyvendintos 32 pameistrystės:

• 25 Slaugytojo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P42091301, T43091302);

• 2 Apdailininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P32073213, T32073213, P32073205, T43073212);

• 4 Suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (P42071501 P4307150)

• 1 Elektriko modulinės profesinio mokymo programa mokinys (M44071304).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

"BUILDSKILLS ACADEMY“ ERASMUS-EDU-2022-101104419

"BUILDSKILLS ACADEMY" projektas finansuojas ERASMUS-EDU-2022.


Pagrindiniai projekto konsorciumo partneriai – Cleantech Bulgaria Ltd. – Sofijoje įsikūrusi inovacijų paramos tinklo organizacija, aktyviai dirbanti inovacijų skatinimo ir įgūdžių ugdymo srityje. Projekto konsorciumas vienija 17 švietimo, pramonės, asociacijų partnerių iš 7 Europos šalių (Bulgarijos, Kipro, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos), 2 asocijuotųjų šalių (Serbijos ir Norvegijos) ir 1 prie programos neprisijungusios šalies (Bosnijos ir Hercegovinos), kurie dirbs kartu, siekdami sukurti Europos šalims skirtą sertifikavimo ir žinių bei įgūdžių tobulinimo sistemą, pagal kurią būtų pereinama prie dvigubos pertvarkos – skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos (angl. Twin Trasition) – projekte daugiausia dėmesio skiriama statybų sektoriui.


Projekto trukmė - 48 mėnesiai (iki 2027 m. gegužės 31 d.). Per šį laikotarpį projekto konsorciumas įgyvendins 3 pagrindinius darbo paketus:


I. BuildEnrichedSkills metodikos parengimas ir išbandymas


Remiantis ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) bus išgryninti privalomi ir pasirenkami statybos sektoriaus atitinkamų profesijų įgūdžiai, gebėjimai ir žinios, kurie bus išdėstyti ir pateikiami ateities įgūdžių ir kompetencijų matricoje. Šie įgūdžiai ir gebėjimai bus integruojami:
- atsižvelgiant į „Smart Specialisation strategy (S3)" ir „National Recovery and Resilience Plans (NRRPs)" prioritetus, t.y kokios konkrečios priemonės yra numatytos šiose strategijose, kalbant apie statybų sektoriuje reikalingus įgūdžius ir kompetencijas (skaitmenizacija, žalias pastatas ir pan.);
- į esamų profesinio mokymo kursų turinį, jį praturtinant.
Projekto metu bus sukurtas griežtas kokybės užtikrinimo mechanizmas, atitinkantis EQAVET (Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema). Tikslas, kad profesinio mokymo centrai taptų COVEs (profesinio meistriškumo centrais), kurie veiktų kaip vietos verslo investicijų katalizatoriai, prisidedantys prie ekonomikos atsigavimo, ekologiško ir skaitmeninio perėjimo.
Vadovaujantis profesijos įgūdžių ir kompetencijų sąrašu, bus sukurta "BuildEnrichedSkills" metodika, skirta darbo rinkai svarbių ir būtinų įgūdžių išgryninimu (įtraukiant skaitmeninius bei žaliosios pertvarkos įgūdžius). Skatinant mokymąsi visą gyvenimą. Parengta metodika bus tvirtinama tik atlikus jos strateginės atitikties ir svarbos pramonei vertinimą. Šį vertinimą atliks suinteresuotųjų šalių atstovai.


II. Sertifikavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas


Projekto metu bus parengta mokymo programų ir mokymo medžiagos sertifikavimo sistema. Sertifikavimo sistema bus rengiama remiantis ISO 17024 standartu. Sertifikavimo sistemos tikslas - sukurti bendrą sertifikavimo sistemą, skirtą ES lygmeniu pripažinti profesinio rengimo centrų ar kitų mokymo įstaigų mokymų, orientuotų į ateities įgūdžius ir kompetencijas, turinį.


III. Ateities įgūdžiai ir kompetencijo


Parengtų kursų bandomieji mokymai bus vykdomi 6 šalyse. Mokymų išbandymo rezultatai bus vertinami remiantis EQAVET sistemos kiekybiniais rodikliais. Mokymų vertinimo rezultatai bus pateikiami profesinio mokymo teikėjams. Mokymai esant poreikiui patobulinti.

Daugiau apie projektą: https://buildskillsacademy.com/

„Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!" NR. 10-025-J-0001-J03-00010
 

Projektas - „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!"

Projekto numeris - NR. 10-025-J-0001-J03-00010

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".

Projekto vykdytojai:
1. Alytaus profesinio rengimo centras 2. Europos socialinio fondo agentūra

Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024 m. kovo mėn. – 2024 m. birželio mėn.

Bendra projekto vertė: 9973,46 Eur.

Jungtinio projekto (JP) veikla – kitų profesinio mokymo įstaigų mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose. JP projekte numatyta, kad 100 proc., t.y. 22 mokiniai Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

Projekto metu praktinis mokymas Alytaus profesinio rengimo centro sektoriniuose praktinio mokymo centruose vykdomas pagal šias formaliojo profesinio mokymo programas: Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa - 6 mokiniai, Elektriko modulinė profesinio mokymo programa – 16 mokinių.