Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Projektų archyvas

„Balticskills - naujo gyvenimo galimybė“ Nr. 2019-1-LT01-KA202-060744

„Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Balticskills" - naujo gyvenimo galimybė" pagal ERASMUS+KA2 Strateginių partnerysčių programą.
Projektas „Balticskills" - naujo gyvenimo galimybė" (2019-1-LT01-KA202-060744) (angl. „International professional mastery competition „Balticskills"- chance to new life") bus vykdomas 18 mėnesių (2019-10-01 – 2021-03-31).
Projekto partneriai: Tartu vocational education centre Tartu, Estija), Jelgava Technical School (Jelgava, Latvija), Liepaja State Technical school (Liepaja, Latvija). Alytaus profesinio rengimo centras yra šio projekto teikėjas ir projekto koordinatorius.
Projekto tikslas - išanalizuoti profesinio meistriškumo varžybų gerąją patirtį; Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, paruošti elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkinius (3 skirtingus variantus, parengti profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodiką.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkiniai (3 skirtingi variantai), anglų, lietuvių, latvių, estų kalbomis.
2. Parengta profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodika anglų, lietuvių kalbomis.
3. Parengta vertinimo metodika ir organizavimo procedūros.
4. Europos kvalifikuotos darbo jėgos didėjimas.
Įgyvendinant projekto idėjas ir tikslus bus stiprinami mokinių praktiniai įgūdžiai.
Projekto biudžetas: 81 720,00 Eur.
„Įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai“ Nr. 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA

Projektas "ACTIONS UPWARD: THE SKILLS FOR THE DIGITAL FUTURE OF PLASTICS FACTORIES (UPSKILL)", No 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA (partneriai)
UPSKILL: Actions Upward: The Skills for the Digital Future of Plastics Factories ERASMUS+
Sector Skills Alliances
Oficiali projekto svetainė: www.upskill-project.eu
Projekto pristatymo skaidrės: UPSKILL_General-presentation
Projekto tikslas – susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais, sukuriant, pilotuojant ir įgyvendinant inovatyvų plastiko liejimo mašinų operatorių ugdymo turinį.
• Koordinatorius – LINPRA
• Partnerių skaičius – 9
• Projekto pradžia – 2018 11
• Trukmė – 2 metai
• Alytaus profesinio rengimo centro biudžetas – 81 036,00 Eur.
Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui, siekiant šių rezultatų:
• Profesinio mokymo turinys bus priartintas prie realių darbo rinkos poreikių
• Bus tobulinamos ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijos
• Bus sukurta E-mokymosi sistema plastiko liejimo mašinų operatoriams
Visi partneriai:
• Alytaus profesinio rengimo centras APRC
• Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras VPM
• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras KPMPC
• European Plastics Converters EuPC
• Plastics and Composites Federation FPC
• Alencon Institute of Plastics and Composites ISPA
• Tampere Vocational College Tredu TREDU
• Finnish Plastics Industries Federation FIPIF

„Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas „Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004.

 

Projekto tikslas – padidinti pramonės sektoriaus profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą.

 

Projekto pareiškėjas – Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai:

- Elektrėnų profesinio rengimo centras;

- Jonavos politechnikos mokykla;

- Kauno technikos profesinio mokymo centras;

- Marijampolės profesinio rengimo centras;

- Smalininkų technologijos ir verslo mokykla;

- Varėnos technologijos ir verslo mokykla;

- Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.

Projekte dalyvaus 213 mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas: suvirintojo, automobilių elektros įrengimų remontininko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, elektriko, metalo apdirbimo staklininko ir apdailininko. Juos į mokymus lydės 26 lydintys asmenys. Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės SPMC ir Darbų saugos ir statybos SPMC, kurie yra aprūpinti naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga, kas sudarys sąlygas besimokantiesiems našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje specialistais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-10-21 iki 2022-04-20.


Projekto įgyvendinimui skirta 54380,39 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eur 39 ct).

„Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre” Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Programa - Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas - Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre
Projekto numeris - 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Projekto vykdytojas - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai
 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Jonavos politechnikos mokykla
 • Kėdainių profesinio rengimo centras
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
 • Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
 • Zarasų profesinė mokykla

Projekto trukmė - 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis

Projekto tikslas ir esmė

 • Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.

Projekto bendras biudžetas 100 000 EUR
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

“Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre” Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

 

Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

Projekto vykdytojas    Marijampolės profesinio rengimo centras

Projekto partneriai      Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

                                       Vilkijos žemės ūkio mokykla

                                       Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

                                       Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

                                       Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

                                       Alytaus profesinio rengimo centras

                                       Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

                                       Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Projekto trukmė:   2020-10-21 –  2022-04-21         

Projekto tikslas -  priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/arba įgyjant praktinių įgūdžių sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš 8 profesinio mokymo įstaigų. Projektas sudarys sąlygas patirti realias darbo sąlygas ir įvertinti savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę, padrąsins mokinius rinktis mokymąsi pameistrystės forma, o įgijus kvalifikaciją tęsti darbą pagal pasirinktą specialybę.

Projekto bendras biudžetas      Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų.

Projekto finansavimo šaltinis   Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

“Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC” Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0022

Projekto Nr.                                 09.4.1-ESFA-T-736-02-0022

 

Projekto pavadinimas                 Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC

 

Programa                                     2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“

 

Projekto pradžia                         2020-11-24

 

Projekto pabaiga                         2022-05-24

 

Projekto vykdytojas                    Kauno technikos profesinio mokymo centras

 

Projekto partneriai                     Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Alytaus profesinio rengimo centras

Šiaulių profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Jonavos politechnikos mokykla

Kėdainių profesinio rengimo centras

 

Įgyvendinančioji institucija        Europos socialinio fondo agentūra

 

Projekto tikslas                            Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, siekiant įgyti praktinius įgūdžius Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

Projekto santrauka                     Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Projekto veiklos - asmenų, besimokančių formaliojo profesinio mokymo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

Projekto rezultatai - automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko modulinių profesinio mokymo programų mokiniai, kurie mokėsi Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre iš 8 partnerinių mokyklų.

 

Iš viso projekto naudą gaus 324 mokiniai, iš jų 32 pagal automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, kiti 292 pagal automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą.

 

Finansavimas                               Projektui skirtas finansavimas 100 000,00 Eur (vieno šimto tūkstančio eurų 00 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.

Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001
 • Programa - Europos socialinio fondo agentūra
 • Projekto pavadinimas - Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre
 • Projekto numeris - Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001
 • Projekto vykdytojas - Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Lietuva
 • Projekto partneriai:
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Švenčionių profesinio rengimo centras
 • Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
 • Kupiškio technologijų ir verslo mokykla
 • Biržų technologjų ir verslo mokykla
 • Šiaulių profesinio rengimo centras
 • Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
 • Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • Varėnos technologijos ir verslo mokykla
 • Viešoji įstaiga Panevežio profesinio rengimo centras
 • Smalininkų technologjų ir verslo mokykla

Projekto tikslas ir esmė

Tikslas – Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniame praktinio mokymo centre. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kartu su 12 partnerių vykdo projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre", skirtą partnerių mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto metu planuojama, kad sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 168 asmenys. Projektas skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį.

Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
„Alytaus profesinio rengimo centro mokinių profesinis mokymas pameistrystės forma“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0001
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0001 „Alytaus profesinio rengimo centro mokinių profesinis mokymas pameistrystės forma"

Projekto tikslas – prisidėti prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.


Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose šešiose Alytaus regiono įmonėse pagal šias formaliojo mokymo programas: Suvirintojo; Automechaniko; Vizualinės reklamos gamintojo; Virėjo; Padavėjo-Barmeno; Apdailininko (Statybininko). Mokymo programų pasirinkimą lėmė šių profesijų darbuotojų poreikis darbo rinkoje.


Projekto tikslinė grupė - Alytaus profesinio rengimo centro formaliojo mokymo programų mokiniai (21 asmuo).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-08-06 iki 2022-07-06.

Projekto įgyvendinimui skirta 98 837,17 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eur 17 ct).
„Profesinis mokymas pameistrystės forma" Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0004
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0004 „Profesinis mokymas pameistrystės forma".

Projekto tikslas – prisidėti prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose šešiose Alytaus regiono įmonėse pagal šias formaliojo mokymo programas: Suvirintojo; Automechaniko; Automobilių elektros įrenginių remontininko, Staliaus; Apdailininko (Statybininko); Konditerio. Mokymo programų pasirinkimą lėmė šių profesijų darbuotojų poreikis darbo rinkoje.
Projekto tikslinė grupė - Alytaus profesinio rengimo centro formaliojo mokymo programų mokiniai (25 asmenys).


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021-12-07 iki 2023-08-07
Projekto įgyvendinimui skirta 123.756,65 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 65 ct).

„Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“
Projektas - „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!"
Projekto numeris - Nr. 10-025-J-0001-J01-00009
Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra
Jungtinio projekto vykdytojas – Alytaus profesinio rengimo centras
Veikla: asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre
Projekto įgyvendinimo data: nuo 2023-04-03 iki 2023-06-30
Projekto įgyvendinimui skirta 14 381,90 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 9 ct).
Iš viso Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre bus įgyvendinti 37 mokinių mobilumai iš Elektrėnų profesinio rengimo centro, Kauno technologijų mokymo centro ir Marijampolės profesinio rengimo centro.
Projekte numatyta, kad mokiniai mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, taip pat mokiniai tobulins kompetencijas reikalingas žaliajai pertvarkai.
Projektas Finansuojamas - Europos Sąjunga NextGenerationEU
Projekto eiga:
1 VIZITAS. 2023 m. gegužės 8 - 12 d., 10 mokinių iš Kauno technologijų mokymo centro.
2 VIZITAS. 2023 m. gegužės 15 d. – gegužės 19 d., 14 mokinių iš Marijampolės profesinio rengimo centro.
3 VIZITAS. 2023 m. gegužės 29 d. – birželio 2 d., 5 mokiniai iš Elektrėnų profesinio mokymo centro.
4 VIZITAS. 2023 m. birželio 19 - 23 d., 8 mokiniai iš Elektrėnų profesinio mokymo centro.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis".
„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2020-1-LT01-KA202-078040

„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-LT01-KA202-078040, angl. „Improve Digital Competences of VET techers and trainers“).

Projekto partneriai: Pontydysgu limited (Jungtinė Karalystė), Synergasia Enegon Politon (Graikija), Learningdigital di Stefano Tirati (Italija), Universitaet Bremen (Vokietija), Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho (Portugalija), Vytautas Magnus University (Lietuva).

Projekto tikslas yra mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, sukuriant kvalifikacijos kėlimo išteklius, skirtus efektyvaus skaitmeninio, atviro ir novatoriško švietimo ir pedagogikos profesinio tobulėjimo planavimui ir vykdymui.

Projekto uždaviniai:

 • Išanalizuoti mokytojų ir meistrų profesinio tobulėjimo poreikius ir prioritetus, sukuriant internetinę savęs vertinimo priemonę.
 • Parengti įvairių profesinio mokymo sektorių mokymosi scenarijus ir juos išbandyti profesinio mokymo mokyklose ar darbo vietoje.
 • Sukurti skaitmeninę atvirųjų švietimo išteklių talpyklą ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip naudoti technologijas mokant profesinio mokymo mokykloje ir darbo vietoje.
 • Plėtoti novatoriškas mokymosi galimybes ir teikti mokymosi medžiagą profesiniam tobulėjimui profesijos mokytojams ir meistrams.
 • Sukurti ir išbandyti įvairius modelius ir programas.
 • Sukurti bendruomenę Europoje naudojamų technologijų atvirojo švietimo ir profesinio mokymo srityje.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.09.30

Projekto biudžetas: 179 030,00 Eur.