Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Vystymo skyrius

Vystymo skyrius yra struktūrinis Centro padalinys:
  • atsakingas už naujų projektų inicijavimą, esamų projektų koordinavimą ir vykdymą;
  • nuolat analizuojantis Centro veiklą dabarties ir ateities požiūriu, numatantis strategines permainas Centro misijos sėkmingam įgyvendinimui.
Uždaviniai:
  • Analizuoti ir vertinti Centrą kaip sistemą.
  • Aiškiai suvokti Centro tikslus ir teikti siūlymus, kaip plėtoti Centro veiklą.
  • Formuoti Centro kokybės laidavimo sistemą.
  • Organizuoti naujų paraiškų rengimą.
  • Organizuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą.
  • Reprezentuoti Centrą įvairiuose renginiuose.
  • Siekti aktyvesnio mokinių ir mokytojų įtraukimo į projektinę veiklą.
  • Skleisti informaciją apie vystymo skyriaus veiklą Centro bendruomenei ir visuomenei.

Vystymo skyriaus kolektyvas:


Jolanta Miliauskė – laikinai einanti vystymo skyriaus vedėjos pareigas, projekto vadovė, el. paštas [email protected];
Vilija Simonaitienė – projekto vadovė, el. paštas [email protected];

Putinų g. 40, 210 kab.
Tel./faks. (8 315) 77 979, mob. 8 610 06 261.