Mobilumo chartija


Alytaus profesinio rengimo centras bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais iš 11 šalių, kuriose suteikiama galimybė tobulinti ir įgyti praktinės patirties įvairiose įmonėse, organizacijose bei švietimo įstaigose.

  • EPRALIMA – ESCOLA PROFISSIONAL DOALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA, PORTUGALIJA www.epralima.com

  • WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH, VOKIETIJA www.wisamar.de

Programos (fondai, agentūros), kuriose galime dalyvauti

Tarptautinės programos:

1. „Erasmus+" programa http://www.erasmus-plius.lt/
2. Nordplus programa http://www.nordplusonline.org/
3. eTwinning programa etwinning.lt– nacionalinė svetainė, www.etwinning.net – europinis portalas.
4. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra administruoja Europos Sąjungos programos „Erasmus+" jaunimo sritį Lietuvoje http://www.jtba.lt/
5. 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa http://www.latlit.eu/
6. 2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/programa/54
7. 2014-2020 m. Lietuvos – Rusijos federacijos per sieną bendradarbiavimo programa http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/
8. 2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa http://lietuva-polska.eu/lt/interreg.html

Nacionalinės programos:

9. 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje http://www.esinvesticijos.lt/
10. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt

Nacionaliniai fondai/agentūros/asociacijos:

11. Europos socialinio fondo agentūra http://www.esf.lt/
12. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
13. Jaunimo savanoriškos veiklos centras http://www.deineta.lt/
14. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija http://www.lssa.smm.lt/lt/
15. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras http://www.lvjc.lt/