Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Mobilumo chartija


Alytaus profesinio rengimo centras bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais iš 11 šalių, kuriose suteikiama galimybė tobulinti ir įgyti praktinės patirties įvairiose įmonėse, organizacijose bei švietimo įstaigose.

  • EPRALIMA – ESCOLA PROFISSIONAL DOALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA, PORTUGALIJA www.epralima.com

  • WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH, VOKIETIJA www.wisamar.de

Programos (fondai, agentūros), kuriose galime dalyvauti

Tarptautinės programos:

1. „Erasmus+" programa http://www.erasmus-plius.lt/
2. Nordplus programa http://www.nordplusonline.org/
3. eTwinning programa etwinning.lt– nacionalinė svetainė, www.etwinning.net – europinis portalas.
4. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra administruoja Europos Sąjungos programos „Erasmus+" jaunimo sritį Lietuvoje http://www.jtba.lt/
5. 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa http://www.latlit.eu/
6. 2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/programa/54
7. 2014-2020 m. Lietuvos – Rusijos federacijos per sieną bendradarbiavimo programa http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/
8. 2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa http://lietuva-polska.eu/lt/interreg.html

Nacionalinės programos:

9. 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje http://www.esinvesticijos.lt/
10. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt

Nacionaliniai fondai/agentūros/asociacijos:

11. Europos socialinio fondo agentūra http://www.esf.lt/
12. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
13. Jaunimo savanoriškos veiklos centras http://www.deineta.lt/
14. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija http://www.lssa.smm.lt/lt/
15. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras http://www.lvjc.lt/