Mokiniams

Pamokų laikas

Centras dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė – 45 min.

I kurso mokiniams

Eil. nr.

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

1.

Pirma pamoka

  8:00

  8:45

2.

Antra pamoka

  8:55

  9:40

3.

Trečia pamoka

  9:50

10:35

4.

Ketvirta pamoka

10:45

11:30

5.

Penkta pamoka

11:40

12:25

 

Pietų pertrauka

12:25

13:10

6.

Šešta pamoka

13:10

13:55

7.

Septinta pamoka

14:05

14:50

8.

Aštunta pamoka

15:00

15:45

II-III kurso mokiniams

Eil. nr.

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

1.

Pirma pamoka

  8:00

  8:45

2.

Antra pamoka

  8:55

  9:40

3.

Trečia pamoka

  9:50

10:35

4.

Ketvirta pamoka

10:45

11:30

 

Pietų pertrauka

11:30

12:15

5.

Penkta pamoka

12:15

13:00

6.

Šešta pamoka

13:10

13:55

7.

Septinta pamoka

14:05

14:50

8.

Aštunta pamoka

15:00

15:45

Tęstinio profesinio mokymo programų mokiniams

Eil. nr.

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

1.

Pirma pamoka

17:00

17:45

2.

Antra pamoka

17:45

18:30

3.

Trečia pamoka

18:35

19:20

4.

Ketvirta pamoka

19:20

20:05

5.

Penkta pamoka

20:05

20:50