Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Ugdymas karjerai

Karjeros paslaugas mokykloje teikia karjeros specialistė Edita Smaidžiūnienė.
Individualios konsultacijos darbo dienomis 14.00-16.30 val.
Vieta: Putinų g. 40, I korpusas, 113 kab.
Galima kreiptis ir elektroniniu paštu: [email protected]


Tu esi girdėjęs, kad šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui turėtum ruoštis dar mokykloje. Tau gali padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos, ugdymo karjerai specialistai. Padedamas jų, turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį ar profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų išdėstymas laike siekiant profesinio tobulėjimo tikslų bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes. Karjeros plano pavyzdį Tu gali rasti čia "Karjeros planas".

„Mokinio knyga“ - padėti jums įgyti būtinų žinių ir ugdytis karjeros kompetencijas, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir su jomis susijusias mokymosi sritis, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti. Kiekvienas „Karjeros vadovo" skyrius padės jums tobulinti gebėjimus, reikalingus karjeros kelyje, susikurti vertybines nuostatas ir sąmoningą požiūrį į karjerą, savarankiškai ugdytis karjeros kompetencijas, struktūruoti ir planuoti savo mokymąsi, rinktis mokymosi strategijas, priemones ir įsivertinti savo pasiekimus.

Karjeros planavimo žingsniai

1. Savęs pažinimas

2. Profesijos pasirinkimas

3. Mokymosi kelio pasirinkimas

4. Darbo paieška