Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Ugdymas karjerai

Tu esi girdėjęs, kad šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui turėtum ruoštis dar mokykloje. Tau gali padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos, ugdymo karjerai specialistai. Padedamas jų, turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį ar profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų išdėstymas laike siekiant profesinio tobulėjimo tikslų bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes. Karjeros plano pavyzdį Tu gali rasti čia "Karjeros planas".

„Mokinio knyga“ - žaidimai, testai, užduotys, klausimynai, bendravimo priemonės su švietimo pagalbos specialistais ir kt.. Ši knyga padės Tau susikurti savo karjeros kelią, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti.

Karjeros planavimo žingsniai

1. Savęs pažinimas

2. Profesijos pasirinkimas

3. Mokymosi kelio pasirinkimas

4. Darbo paieška