Priėmimas 2022

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 16 d. – 18 d.
III. Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. rugpjūčio 19 d. – 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 29–31 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Prašymai mokytis teikiami LAMA BPO informacinėje sistemoje savarankiškai arba atvykus į Alytaus profesinio rengimo centrą adresu Putinų g. 40, I korpusas, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270 arba el. p. [email protected]

 

Mokymosi sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

  • Išsilavinimo dokumentas (originalas);
  • Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);
  • Trys nuotraukos dokumentams (3x4);
  • Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
  • Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę aukščiau išvardytus dokumentus ir atitinkamą(-us) dokumentą(-us):
* pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
* gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
* gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
* fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
* gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
* jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

Įstatymai