Priėmimas 2020

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

DĖMESIO! KEIČIASI PRIĖMIMO MOKYTIS (PRAŠYMŲ TEIKIMO BEI SUTARČIŲ PASIRAŠYMO) DATOS

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

2020-05-20 – 2020-08-07,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – 08-14

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-10,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims 08-18

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

2020-08-12 – 2020-08-21

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

2020-08-22 – 2020-08-26

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-27 – 2020-08-28

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

2020-08-31 – 2020-09-01

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį. Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).

Stojančiųjų prašymų mokytis teikimas per LAMA BPO informacinę sistemą, konsultavimas ir informavimas vykdomas Pramonės ir prekybos skyriuje, Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270 arba el. p. [email protected]

 

Mokymosi sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

  • Išsilavinimo dokumentas (originalas);
  • Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);
  • Trys nuotraukos dokumentams (3x4);
  • Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
  • Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę aukščiau išvardytus dokumentus ir atitinkamą(-us) dokumentą(-us):
* pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
* gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
* gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
* fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
* gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
* jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

Įstatymai

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai