Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Stojantiesiems

PROFESINIO MOKYMO SISTEMA IR PASIRINKIMO GALIMYBĖS
Profesinio mokymo sistema apima: pirminį profesinį, tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.

PIRMINIS PROFESINIS MOKYMAS skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

PIRMOJI KVALIFIKACIJA. Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

  • turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
  • kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
  • kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
  • kartu su viduriniu išsilavinimu;
  • turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.