Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Mokytojams

Karjeros paslaugas mokykloje teikia karjeros specialistė Edita Smaidžiūnienė.
Individualios konsultacijos darbo dienomis 14.00-16.30 val.
Vieta: Putinų g. 40, I korpusas, 113 kab.
Galima kreiptis ir elektroniniu paštu: [email protected]


Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Ugdymas karjerai (savęs, aplinkos, karjeros galimybių pažinimas, planavimas ir įgyvendinimas) reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis išlieka svarbus visą gyvenimą tiek artimiausiuose (profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir tolesniuose jo etapuose.

Karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos bei ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį ar profesinę veiklą, planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.

Karjeros planavime labai svarbus yra nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų išdėstymas laike siekiant profesinio tobulėjimo tikslų bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes. Toks galėtų būti mokinio "Karjeros planas".